Kosteusongelmat asunnoissa ovat kauhistus. Edullisella pintakosteusosoittimella voi helposti päästä kosteuden jäljille omatoimisestikin. Varhainen kohonneen kosteuden paikallistaminen voi pelastaa suuremmilta remonteilta.

Keräsimme lähempään tarkastelun otoksen kohtuuhintaisia jokamiehen kosteusosoittimia, joita on saatavana rautakaupoista ja alan liikkeistä. Halvimmillaan pintakosteusmittarin eli nykykielellä pintaosoittimen voi löytää parilla kympillä tai allekin. Otoksemme hintahaarukka venyi halvimmasta 19,90 euroa maksaneesta, Espoon IKH:sta löytyneestä CRX-merkkisestä kalleimpaan Bilteman 69 euron hintaiseen tuotteeseen. Kyseisten laitteiden hinta kohoaa tuntuvasti, satoihin euroihin siirryttäessä ammattilaatuisiin vehkeisiin. Arvattavasti hinnan kasvun myötä osoittimien monikäyttöisyys ja tarkkuuskin paranevat.

Kokoamamme joukko koostui yhtä lukuun ottamatta piikkitunnistimella varustetuista laitteista. Ainoa pallopäätunnistimella varustettu laite oli Bilteman 15340. Piikkimalliset osoittimet mittaavat kahden pisteen välistä materiaalin resistiivisyyttä, vastuksen muuttumista, virran johtavuutta. Saatu virranjohtavuus muutetaan mittarin näytölle paremmin ymmärrettäväksi kosteusprosentiksi. Piikkimalliset mittarit toimivat parhaiten huokoisilla materiaaleilla kuten esimerkiksi puulla. Piikit on saatava upotettua mitattavaan materiaalin parhaan tuloksen saamiseksi.

Pallotunnistimella varustetut osoittimet tunnistavat materiaalissa olevan kosteuden korkeataajuisella värähtelyllä. Pallolla vain kosketetaan tutkittavaa materiaalia. Näillä laitteilla tunnistussyvyys voi olla muutamasta millimetristä useampaan senttimetriin.

Pintakosteusoittimet eivät anna absoluuttista tulosta vaan ainoastaan suunnan, sillä mittaus suoritetaan kohteen pinnalta. Mittarin pitäisi kyetä jollain tavalla tunkeutumaan aineen sisään tai kyetä jotenkin etätunnistamaan materiaalin sisäinen kosteus. Kosteuden etsimisessä riittääkin hyvin oikeaa suuntaa antava arvo. Esimerkiksi rakenteessa oleva jonkin raja-arvon ylittävä kosteus on pahasta tai jonkin raja-arvon alittavan kosteuden omaava polttopuu on parhaimmillaan poltettavaksi.

Paikallistaminen

Kosteutta mitataan nykyisin kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheseissa. Rakennusvaiheessa voidaan mitata esimerkiksi betonin kuivumista ja myöhemmin remontoinnin ja saneerauksen yhteydessä mahdollisia kosteusvauroita paikallistettaessa ja uusimistarvetta arvioitaessa. Tyypillisintä omatoimista käyttöä ovat epäilyt kosteusvaurioista esimerkiksi märkätiloissa, kattojen, ikkunoiden ja seinien lämpövuotokohdissa.

Epäily on ehkä herännyt pintamateriaalin värimuutoksesta tai ummehtuneesta tuoksusta. Kun päällepäin ei ole havaittavaa muutosta tai näkyvää kosteutta, niin vikaa voi yrittää löytää ja paikallistaa kosteusmittarilla ennen rakenteiden purkamista. Joskus kohteesta on hyvä muodostaa usean mittauspisteen kartta. Esimerkiksi pesutilan laatoituksen voi merkitä maalarinteippilapuilla ja siirtää tulokset kuvaan lehtiölle muistiin. Näin voi saada suuntaa antavan näkemyksen kosteuden keskittymisestä, levinneisyydestä ja ehkä vihiä kosteuden lähteen paikallistamiseksi.

Mittauksia tehtäessä on otettava huomioon että seinissä, katoissa ja lattioissa on aina vaihtelevia rakenteita. Osoittimet antava virheellisiä tai jopa aivan uskomattomia tuloksia, jos mitattavassa kohdassa on sisällä perusmateriaalista poikkeavia rakenteita: teräkset, sähköjohdot, vesijohdot ja lattialämmityselementit aiheuttavat poikkeamia. Polttopuun tai rakennuspuun osalla poikkeavan lukeman voi saada esimerkiksi oksankohdasta.

Mittausten päätarkoitus on todeta, onko hälyttävää kosteutta vai ei ja saada perusteita mahdollisia jatkotoimia varten. Alan ammattilaisten kutsuminen paikalle voi olla hyvä jatkotoimi omille mittauksille ja päätelmille. Esimerkiksi pesutilan lattian vettyminen, sen kuivattaminen ja korjaaminen vaativat ammattitaitoa. Kuivausvaiheessa lattialaatan kuivumista voidaan seurata luotettavasti vain betoniin poratuista rei’istä ja niihin sijoitetuilla mitta-antureilla.

Polttopuu parhaimmillaan

Pintakosteusosoittimien yksi otollisimmista käyttötarkoituksista on polttopuun kosteuden määritys. Nyrkkisäännön mukaan poltettava puu on parhaimmillaan kun sen kosteus on alle 20 prosenttia. Kosteampi puu palaa huonosti tulipesässä, palaa epäpuhtaasti ja sen lämmöntuotto on kuivaa heikompi.

Poltettava puu mitataan luotettavimmin piikkimalisella kosteudenosoittimella siten että klapi halkaistaan kirvellä. Mittarin piikit painetaan halkaisupintaan syiden suuntaan ja luetaan kosteusprosentti. Polttopuun ideaali kosteus on asiantuntijoiden mukaan noin 15 prosenttia. Silloin poltossa saadaan parhaiten puun sisältämä energia hyödyksi.

Suuntaa antavia mittauksia

Pintakosteusosoittimia käytettäessä, etenkin näitä edullisimpia, voi helposti pettyä ja tulla uskonpuute. Tulokset vaihtelevat laajassa haarukassa, tulokset vaikuttavat satunnaisilta ja luottamus tuloksiin tyssää heti kättelyssä. Maltillinen asenne ja johdonmukainen näytteiden otto alkaa kuitenkin tuottaa vähitellen tulosta. Kukin mittari toimii itsenäisesti ja jonkin säännön mukaisesti. Täysin samoja lukemia ei saa samasta mittauspisteestä edes tarkkuusmittareilla.

Loppuarvostelussa edulliset osoittimet on laitettu järjestykseen sen mukaan kuinka lähellä tai kuinka samansuuntaisia tuloksia ne antoivat verrattuna tarkkuusmittareiden antamiin tuloksiin.

Puun kosteuden määrittämisessä päästiin kaikkein lähimmäksi samoille kymmenille. Paljas betoni ja kaakelointi antoivat jo suurempia poikkeamia. Yksittäisen halvan mittarin tulokset poikkeavat tarkkuusmittarin tuloksista myös materiaaleittain eri tavalla. Kun absoluuttinen tieto puuttuu, niin kahta tai useampaa samansuuntaista tulostakin on vaikea asettaa samalle viivalle.

Onneksi käytännön kosteusmittauksia tehtäessä, on sitten kyse omatoimisuudesta tai alan ammattilaisesta, mittauksia tehdään yleensä vain yhdellä laitteella. Pääsääntöisesti tässäkin joukossa yhden laitteen antamat tulokset ovat kukin laitekohtaisesti omassa oikeansuuntaisessa linjassaan, vaikka tulokset poikkeaisivatkin jonkin verran toisen mittarin tuloksista.

Kannattaa kokeilla! Testinkin mittauksissa löytyi yksi oikea orastava kosteusvaurio, joka olisi voinut ajan kanssa muuttua vakavaksi. Jos yhdenkin kohteen löytää ajoissa, voi siinä säästyä suuremmalta vahingolta ja kukkaron tuntuvalta kevenemiseltä.

Lue testin tulokset TM Rakennusmaailman artikkelista.