Suomen metsäkeskus on käynnistänyt yhdessä Pirkanmaan liiton, puurakentamisen yritysten ja osan Pirkanmaan kuntien kanssa hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puurakentamista Pirkanmaalla. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa 10 prosenttia Pirkanmaan uusista kerrostalokohteista sekä kaikki lisäkerrosrakentamisen kohteet rakennetaan puusta.

Vaikka puukerrostalorakentaminen on Suomessa kasvussa, Pirkanmaalla sen kasvu ei kuitenkaan vielä ole näkynyt. Maakunnassa kuitenkin tuotetaan paikallisista metsistä raaka-ainetta sekä valmiita puutuoteosia ja komponentteja rakentamisen tarpeisiin.

”Kiinnostus puurakentamista kohtaan on kasvussa. Nyt arvostetaan sitä, että puu on kotimainen, paikallinen, uusiutuva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. Kun puhutaan ilmastoteoista, on hyvä muistaa, että puurakentaminen on myös yksi keino kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja”, muistuttaa hankkeen projektipäällikkö Eveliina Oinas.

Projektin tavoitteena on saada Tampereelle kuusi uutta puukerrostaloa ja muualle maakuntaan kolme. Tämän lisäksi tarkoitus on käynnistää vanhojen kerrostalojen lisäkerroshankkeita.

”Tavoitteet ovat maltillisia, mutta kokemuksen mukaan onnistunut hanke synnyttää aina uusia lisää”, kuvailee Oinas.

Oinaan mukaan hankkeessa tuetaan myös kuntia puun käyttöön esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakentamisessa.

”Meillä on meneillään yritys- ja kuntakierros, jossa kartoitetaan kuntien hankkeita ja halukkuutta puurakentamiseen. Muualla maassa toteutetut puurakenteiset koulut ja päiväkodit ovat herättäneet kiinnostusta myös Pirkanmaan kunnissa, koska rakennusten laatuun ja sisäilmaan liittyvät kysymykset kasvattavat halukkuutta selvittää puun käytön mahdollisuutta.”

Vähähiilisyys ja aluetalouden vaikutukset tukevat puun käyttöä

Pirkanmaan kunnat ovat mukana Hinku-verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Myös Pirkanmaan liitto on käynnistämässä hiilineutraali-ohjelmaa. Oinaan mukaan projekti on mukana  edistämässä Tampereen yliopiston kanssa avointa puurakentamisen tietokantaa, mikä tarjoaa rakentamisen hiilen sidonnan laskentaan työkaluja.

Työhön kuuluu myös eri toimijoiden verkottaminen ja puurakentamisen ajankohtaisen tiedon tarjoaminen kunnille ja yrityksille.

”Kunnille pyritään tarjoamaan tietoa yleisten puurakentamisen mahdollisuuksien lisäksi tietoa rakentamisen uudistuneista määräyksistä, hankkeiden käynnistämisestä ja tarjousten pyytämisestä helpottamaan puurakentamista koskevien hankkeiden päätöksentekoa. Puurakentaminen on yhä vahvemmin mukana myös julkisten hankintojen kriteereissä sen myönteisten ympäristövaikutusten ansiosta”, Oinas kertoo.

Kunnat ovat kiinnostuneitan puurakentamisen merkittävistä aluetalousvaikutuksista. Laskelmien mukaan yksi euro puurakentamisen tuottaa lähes kolme euroa aluetalouteen.

”Pirkanmaalla on laajat metsävarat, isoja saha- ja puuta jalostavia yrityksiä. Tavoitteena onkin, että voisimme käyttää täällä omalla alueella neljänneksen täällä tuotetusta puutavarasta, mikä mahdollistaa myös uutta yritystoimintaa puurakentamisen tuoteosien valmistukseen”, Oinas kertoo.

Useita puurakentamisen hankkeita vireillä

Hankkeella tavoitellaan kymmenen prosentin osuutta puukerrostalorakentamiselle. Suurin odotusarvo kohdentuu Tampereen Vuoreksen Isokuusen alueelle, missä on puukerrostalo-rakentamiseen varattuja tontteja. Hankkeella halutaan edistää myös puun käyttöä vanhojen kerrostalojen lisäkerrosrakentamisessa.

Tampereen Härmälän rantaan rakennetaan parhaillaan Lakean ja Lehto Groupin toimesta puukerrostaloja. Isokuusen alueelle Arkta-Reponen, TA ja A-kruunu suunnittelevat 120 asunnon puukorttelia. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:llä on kehitteillä n. 2500 bm2 asuntola- ja opetusrakennus Juupajoelle Hyytiälän Metsäasemalle.

”Tavoitteena on puurakenteinen uudisrakennus, josta jatkossa tulee puurakentamisen living lab-alusta”, Oinas kertoo.

Myös muissa maakunnan kunnissa tuetaan puukerrostalorakentamisen pilottihankkeita. Jos tavoitteet toteutuvat, Pirkanmaa nousee niiden myötä puukerrostalorakentamisen kärkimaakunnaksi Suomessa.

”Punkalaitumen koululaiset käyvät ensi syksystä lähtien uutta hirsikoulua. Hämeenkyrössä Pilke-päiväkodit rakentaa parhaillaan hirsipäiväkotia, kun taas Tampereen Hippoksen päiväkoti rakennetaan CLT – massiivipuuelementeistä. Myös Tampereen Isokuuseen on iso päiväkoti- ja kouluhanke valmisteilla. Vesilahdella on puukerrostalohanke alustavassa keskustelussa”, kertoo Oinas.

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, Tampereen yliopisto, Metsäkeskus sekä 11 alan yritystä ja 13 Pirkanmaan kuntaa. Hankeaika on 1.1.2019 – 31.12.2021.