Noin 80 prosentissa pääkaupunkiseudun pientaloista poltetaan puuta. Se aiheuttaa pääkaupunkiseudulle autoliikenteen pakokaasuja suuremmat hiukkaspäästöt.

Puuta poltetaan pääkaupunkiseudulla miltei kaikissa pientaloissa, joita on lähes 90 000. Pääasiassa puuta poltetaan varaavissa takoissa ja puusaunoissa. Yli puolet pientaloasukkaista säilyttää polttopuunsa puuvajassa, mutta jopa 30 % säilyttää puut edelleen ulkona peitetyssä pinossa.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden julkaisemasta raportista. Se teetti alueen pientaloasukkaille keväällä 2019 kyselyn, jossa pyydettiin tietoja muun muassa pääkaupunkiseudun tulisijojen tyypeistä, määristä ja puunkäytöstä.

Yleisimmin tulisijaa käytetään pääkaupunkiseudulla lisälämmitykseen. Joulu-helmikuussa pääkaupunkisedun pientaloasuja lämmittää tulisijaa tyypillisesti 3-4 kertaa viikossa. Puusaunoja sen sijaan lämmitetään ympäri vuoden kerran tai kahdesti viikossa.

Vain kuiva puu palaa puhtaasti

Suurin osa pientaloasunnoissa käytetystä polttopuusta hankitaan omasta metsästä tai saadaan ilmaiseksi. Tällöin polttopuun laatu ja erityisesti kosteus voivat vaihdella suurestikin verrattuna ostettuun klapiin. Polttopuun kuivatus ja asianmukainen säilytys ovat siten erityisen tärkeitä.

Puunpoltossa syntyy aina terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä. Huonossa palamisessa päästöjä syntyy moninkertainen määrä.

”Arviomme mukaan pääkaupunkiseudulla puunpoltosta syntyvät hiukkaspäästöt ovat suuremmat kuin autoliikenteen pakokaasujen hiukkaspäästöt”, kertoo ilmansuojeluasiantuntija Katja Ohtonen HSY:stä.

Hän myös muistuttaa, että jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää omasta puunpoltosta syntyviä päästöjä.

”Esimerkiksi helppo keino on polttaa vain kuivaa puuta eikä polttaa koskaan roskia”, Ohtonen kertoo.

Kostea puu ei lämmitä niin tehokkaasti kuin kuiva puu ja se nokeaa tulisijaa ja heikentää tulisijan kuntoa.

Helsingin Maunula-talolla torstaina 19.3.2020 klo  18–20 järjestettävässä avoimessa Polta puuta puhtaammin -asukasillassa on tarjolla tutkittua tietoa puukiukaiden päästöistä ja vinkkejä oikeaoppiseen tulisijan käyttöön. Tilaisuuden järjestää Kuivaa asiaa -hanke, jossa ovat mukana HSY, TTS Työtehoseura ja Turun kaupunki.

Lue lisää: 

Säilytä polttopuut oikein: Näin rakennat puuvajan

Saksassa puun polttaminen on ympäristöteko – Suomessa hiukkaspäästöt puhuttavat

Näin saat tulen syttymään takkaan oikein