Pohjaveden pinnat ovat nyt vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen alhaalla. Ympäristökeskuksen mukaan Lounais- , Länsi- ja Keski-Suomessa on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta. Kuivuusjakso jatkuu edelleen eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea. 

Pohjavesi on nyt suuressa osassa maata 20-55 cm alle ajankohdan keskiarojen. Suurimmat lukemat löytyvät rannikkoalueilta sekä maan lounais- ja keskiosista, missä pohjavedet ovat jopa 40-100 cm keskiarvoja alempana pienissä ja keskisuurissa muodostumissa.

”Pysyvän talven alkaessa pohjavettä ei enää juurikaan muodostu ja pinnat laskevat yleensä lumen sulamiseen asti, jolloin pohjavesi on matalimmillaan maalis-huhtikuussa” toteaa hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta.

”Toiveena on, että kuivuudesta kärsivillä alueilla saisimme vielä vesisateita ja maa routaantuisi myöhään.”

Ympäristökeskuksen mukaan suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat yleisesti vielä lähellä keskiarvoja ja alimmillaan 15-35 cm ajankohdan keskiarvoja alempana.

Seuraa kaivon vesitilannetta

Jos pysyvä talvinen sää alkaa tänä vuonna aikaisin, voivat pohjaveden pinnat olla ensi keväänä paljon keskimääräistä alemmalla tasolla. Kun maa jäätyy ja sade tulee lumena, pohjaveden muodostuminen tyrehtyy ja pohjaveden pinnat alkavat laskea kulutuksen ja pohjavesivalunnan mukaisesti. Ympäristökeskus ennustaa heikkoa pohjavesitilannetta keväällä erityisesti Keski- ja Länsi-Suomeen.

”Kaivovesi ei välttämättä riitä talven yli, joten kaivonomistajien kannattaa jo nyt tehostaa säännöllistä oman kaivon vesitilanteen ja vedenlaadun tarkkailua”, johtava hydrogeologi Ritva Britschgi SYKEstä kehottaa.

Erityisen alttiita kuivuuden vaikutuksille ovat rengaskaivojen omistajat ja pienten vesiosuuskuntien osakkaa, koska he saavat vetensä yleensä pienistä pohjavesiesiintymistä, joissa pinnan vaihtelu on nopeampaa kuin suuremmissa esiintymissä. Maan lounaisosissa sekä Keski-Suomessa Multian, Saarijärven, Karstulan ja Keiteleen välisellä alueella pohjavesien pinnan korkeus on paikoitellen hyvin alhainen, ja osasta kaivoja vesi on jo loppunut.

Alhaiset pohjaveden pinnat saattavat aiheuttaa haasteita myös vesijohtoverkostolle.

”Kun pohjaveden lämpövaikutus puuttuu maaperästä, saattaa routa painua ensi talvena ennätyslukemiin. Tämä voi tuottaa haasteita myös huonosti eristetyille putkistolle”, Orvomaa toteaa.

Pohjavesitilanteen kehittymistä voi seurata verkossa sivulla www.ymparisto.fipohjavedenpinnankorkeus