Suuret lumimäärät edesauttavat ennätyssuurien tulvien syntymistä erityisesti Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosille ulottuvilla vesistöalueella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus arvioivat Iijoen ja Kuivajoen tulvahuippujen arvioidaan ajoittuvan toukokuun loppuun.

Jos kylmät ja lämpimät jaksot vuorottelevat, voi tulva jakautua pitkälle aikavälille ja tulvahuiput jäävät pienemmiksi, ja toisaalta tulvan aikaiset runsaat sateet saattavat kasvattaa ne suuremmiksi. Pudasjärvellä ja Oijärvellä on edelleen riski kiinteistöjen tulvavahingoille myös vakituisen asutuksen osalta.

Pahin tulvatilanne uhkaa Pudasjärven ja Iijoen alaosaa

Tulvan suuruus on tämänhetkisen ääriennusteen mukaan samaa luokkaa kuin vuonna 1982. Virtaaman suuruudeksi arvioidaan Raasakan kohdalla 25 % todennäköisyydellä olevan yli 1270 m3/s, mikä tarkoittaa merkittäviä ohijuoksutuksia. Toistuvuudeltaan tulvan arvioidaan olevan kerran 7-60 vuodessa esiintyvä tulva.

Pudasjärvellä Iijoella vedenkorkeuden arvioidaan olevan 25 % todennäköisyydellä yli tason N43 +110,5m, jolloin asuintaloja on kastumisvaarassa. Ennusteiden mukaan vedenkorkeus voi nousta vuosien 2015 ja 1982 tulvahuippuja korkeammalle.

Vapaa-ajan asuntoja arvioidaan kastuvan tulvaherkillä paikoilla, vaikka tulva jäisikin keskiennusteen suuruiseksi.

Oman omaisuuden suojaaminen

Erityisesti Iijoella ja Kuivajoella, mukaan lukien Oijärven ja Kivijoen alueet, tulva voi aiheuttaa vahinkoa myös niillä kiinteistöillä, jotka eivät vuosikymmeniin ole kärsineet tulvavahinkoja.

Valtio ei enää korvaa tulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja eikä tulvaa voida estää, joten tulvavaarassa mahdollisesti olevien kiinteistöjen omistajia kehotetaan varautumaan omatoimiseen tulvasuojaukseen. Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Lisäksi kannattaa hyödyntää julkaisua ”Pientalon turvallisuusopas” .

Tulva-ajan sateet ja lumen sulamiskauden lämpötilan kehitys vaikuttavat merkittävästi tulvan suuruuteen. Valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne -sivulla voi seurata kattavaa kevään tulvatilannekuvaa ja ennusteita. Ennusteet päivittyvät viikoittain.

Lue lisää:

Moni tulva olisi ehkäistävissä

Tulvariski alentaa kiinteistön arvoa

Tulvariskin uskotaan kasvavan Suomessa lähivuosina