Pohjoisessa Suomessa halutaan pienentää hiilijalanjälkeä jätteiden keräilyä parantamalla.

Oulun Energia ja Pohjois-Suomen jätehuoltoyhtiöt ovat päättäneet selvittää mitä jätteitä kannattaa milläkin alueella kerätä erikseen ja mitä voisi kerätä yhdessä. Vaihtoehtoja tutkitaan jätteiden keräilyn aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ja Oulun Energian suunnitteleman jätteiden lajittelulaitoksen näkökulmasta.

Keräilyvaihtoehdoista tehdään koko Pohjois-Suomen kattava selvitys konsulttityönä yhteistyössä Oulun Energian, Kiertokaaren, Perämeren Jätehuollon, Lapecon ja Napapiirin Residuumin kanssa. Selvitys valmistuu jouluun mennessä. Jätteiden lajitteluohjeissa on isoja alueellisia eroja. Lajittelu vaikuttaa myös jätteiden keräilyyn ja kuljetuksiin.

Jätteiden lajittelulaitos edistää pohjoisen kiertotaloutta

Oulun Energia suunnittelee jätteiden lajittelulaitoshanketta, joka sisältää useita, vaiheittain toteutettavia toimintoja. Ensimmäisenä valmistuisi mekaaninen lajittelulaitos, jossa lajiteltaisiin remontti-, purku- ja rakennusjätteet sekä teollisuuden jätteet. Myöhemmin rakennettaisiin mahdollisesti yhdyskuntajätteen eli normaalin kotitalousjätteen lajittelulaitos sekä muovien jatkojalostus. Tämän syksyn aikana tehdään myös hinta- ja teknologiaselvitykset kuonan käsittelylaitoksen ja biojätteen kaasutuslaitoksen osalta.

Hanke vie Pohjois-Suomen kiertotaloutta merkittävästi eteenpäin. Jätteiden lajittelulaitos käsittelisi koko Pohjois-Suomen alueelta tulevan yhdyskunta-, rakennus-, teollisuus- ja kauppajätteen. Lannoitelaitoksella ja kuonankäsittelylaitoksella käytettävät raaka-aineet, tuhka ja biojätteen mädätysjäännös, tuodaan lähialueelta Oulusta – Toppilasta, Laanilasta ja Ruskosta.

Laitoskokonaisuus sijoittuu joko Laanilan tehdasalueelle tai Ruskon jätekeskuksen alueelle Oulussa tai molempiin. Laitokseen tulisi käsiteltäväksi jätteitä kaikkien neljän pohjoisen jäteyhtiön alueelta. Investoinnin arvo kokonaisuudessaan on 15–30 miljoonaa euroa.

Lisätietoa hankkeesta ja selvityksessä mukana olevista yhtiöistä: