Pohjoismainen The Scandinavian Green Roof Award 2018 -palkinto on myönnetty Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevalle kerrostalokorttelille. 

Vuonna 2017 valmistuneessa TA-Yhtiöiden Vihreistä vihrein -kerrostalokorttelissa on 121 asuntoa ja kaikkiaan 2 256 neliön verran viherkattoa ja kattopuutarhaa. Kattopuutarhakokonaisuus muodostuu kuudesta eri ketoniitty-, keittiö-, metsämarja- ja sammal-saniaispuutarha-alueesta sekä maksaruohoviherkatosta. Rakennusta peittää viherjulkisivu.

Asukasviihtyvyyden ja kaupunkivihreyttämisen ekologisten näkökohtien lisäksi Vihreistä vihrein -rakennusprojektin avulla tutkitaan kasvijulkisivujen ja viherkattojen rakenteellisia vaikutuksia ja niiden toiminnallisuutta osana rakennusta.

”Hanke osoitti, kuinka tärkeää onnistuneen tuloksen kannalta on, että vihersuunnittelu on kiinteä osa prosessia hankesuunnittelun alusta loppuun ja koko rakentamisen ajan. Vihreistä vihrein -hanke on monia muita rakennushankkeita kunnianhimoisempi, sillä siinä kattopuutarhat yhdistyvät eri toiminnallisuuksiin ja tavoitteisiin. Se on peloton ja intohimolla toteutettu hanke, jossa on hyödynnetty nykyaikaisia ideoita ja ratkaisuja suunnitella ja toteuttaa vihreitä rakennuksia. Hanke asettaa myös lähtötason tulevaisuuden kaupunkivihreyttämiselle”, kerrotaan palkintoperusteluissa.

Viherkatot ovat kaupunkivihreyttämisen kannalta avainasemassa yhä tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa. Viherkattojen avulla voidaan lieventää muun muassa ilmastonmuutoksesta aiheutuvia lämpö- ja hulevesivaikutuksia.