Lämmityskausi alkaa. Pienhiukkaspäästöjen pienentämiseksi kannattaa polttaa vain kuivaa ja puhdasta puuta. Myös tulisijan ja hormin kunto kannattaa tarkistuttaa ammattilaisella.

Rakennus lämpiää kuivilla klapeilla parhaiten, palaminen on silloin tehokasta ja päästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Märät puut ja heikosti toimiva tulisija tuottavat pienhiukkasia ja aiheuttavat terveydelle haitallisia päästöjä. Pienhiukkaset heikentävät ilmanlaatua ja päästöt voivat mm. vaikeuttaa hengitystä.

Puu on oikein käytettynä mitä parhain ja helposti hankittava lämmitysaine. Maassamme kasvaa runsaasti metsää, ja puuta voidaan käyttää esimerkiksi pientalossa varmistamaan ja täydentämään päälämmitysjärjestelmää. Puunpoltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, mutta tulisijojen käyttö aiheuttaa päästöjä ja savua ilmaan.

”Omakotiasujat lämmittävät tulisijaa usein samoihin aikoihin kuten takkaa ja saunaa iltaisin ja viikonloppuisin. Tiiviillä pientaloalueella puun polttamisesta aiheutuvat päästöt voivat näkyä ilmanlaadussa”, Helsingin seudun ympäristöpalvelu HSY:n Nelli Kaski sanoo.

Vaikuta päästöjen määrään

Talokohtaiset puunkäyttömäärät ovat pääkaupunkiseudulla ja yleensä asutuskeskuksissa kohtuullisia. Puunpolton päästöillä on kuitenkin merkitystä tiiviisti rakennetuilla, runsaasti pientaloasutusta käsittävillä ja paljon ihmisiä sisältävillä alueilla.

”Tärkeää on polttaa vain kuivaa puuta, huomioida naapurit ja pyrkiä käyttämään tulisijoja porrastetusti eikä samaan aikaan. Päästöt ovat haitallisia ihmisen terveydelle ja vähentävät myös alueen viihtyisyyttä”, Nelli Kaski toteaa.

Pientaloasukas pystyy itse vaikuttamaan päästöjen määrään. Polttopuiden on oltava laadukasta ja tulisijaan sopivaa. Kuivat klapit palavat parhaiten. Niiden on myös sovittava tulipesään. Liian suuret puut tuottavat lämpöä nopeasti ja kuumentavat laitteet, liian pienet puut ovat tehottomia. Märät puut palavat kituliaasti, tuottavat savua ja myös mustaa hiiltä eli nokea.

Nuohooja neuvoo ja auttaa

Nuohoojat jakavat lämmityskaudella esitteitä koko maassa puun oikeasta polttamisesta ja säilyttämisestä. Puut kannattaa sytyttää päältä, palamisen ilmansaannista tulee huolehtia ja vanhaa tulisijaa kannattaa käyttää harkiten ja taiten. Sen lämmittäminen kannattaa aloittaa varovasti ja lisätä puita kohtuudella.

Hyvän tulisijan ja palamisen tunnistaa piipusta tulevan savun väristä. Puunpoltto sujuu hyvin, kun savu on vaaleaa ja miedon tuoksuista. Puut ovat kuivia ja tulisija saa paloilmaa sopivasti. Puut ovat märkiä ja tulisija kenties kehnossa kunnossa, jos puut palavat kituliaasti ja piipusta tulee mustaa savua.

”Tulisijan käytöstä kannattaa kysyä lisätietoa omalta nuohoojalta. Hänen kokemuksella ja vinkeillä erilaisten tulisijojen käyttö on tehokasta ja päästöt jäävät vähäisiksi”, Nelli Kaski kertoo.