Pientaloissa käytettiin polttopuuta lähes seitsemän miljoonaa kiintokuutiometriä edellisellä lämmityskaudella. Keskimääräinen käyttäjä kulutti puuta 4,8 kuutiometriä vuodessa.

Luonnonvarakeskus (Luke) on selvittänyt polttopuun käyttöä samoilla periaatteilla 1990-luvun alusta lähtien. Puun käyttö lämmitykseen on lisääntynyt kaiken aikaa. Kokonaiskulutus on noussut kymmenessä vuodessa kolme, ja 25 vuodessa jopa kaksikymmentäkolme prosenttia. Polttopuuta hyödynnetään muun muassa pientaloissa, vapaa-ajan asunnoissa ja maatiloilla.

”Runkopuuta kului lämmityskaudella 2016/2017 yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä. Polttopuusta on koivua lähes kolme ja muuta puuta kuten mäntyä ja kuusta runsaat miljoona kuutiometriä. Puut käytetään klapeina, halkoina ja hakkeena”, Jukka Torvelainen Lukesta kertoo.

Puuta poltettiin eniten varaavissa takoissa ja uuneissa. Niissä kului yhteensä kaksi miljoonaa kuutiometriä eli 28 prosenttia kokonaismäärästä. Klapi- ja hakekattiloissa paloi polttopuuta melkein yhtä suuri määrä. Saunan tulisijoissa kulutettiin polttopuuta 19 prosenttia kokonaisuudesta.

Omakotitalot ja kesämökit

Polttopuun keskikulutus oli omakotitalossa noin viisi kuutiometriä vuodessa. Pientaloja eli omakoti-, pari- ja rivitaloja on maassamme lukumääräisesti paljon eli yli miljoona kappaletta, ja useimmassa on tulisija. Suuren määrän vuoksi pientaloissa kulutetaan polttopuuta paljon eli 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Kesämökeillä paloi polttopuuta yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä.

”Pientalojen ja kesämökkien tulisijoissa käytettiin polttopuuta nyt suurin piirtein saman verran kuin kymmenen vuotta sitten. Yhteiskulutus on noin 5,5 miljoonaa kuutiometriä”, Jukka Torvelainen sanoo.

Polttopuun määrä mitataan tavallisesti pino- tai irtokuutiometreinä. Luonnonvarakeskus tilastoi puumäärät kuitenkin kuorellisina kiintokuutiometreinä. Yksi kiintokuutiometri vastaa noin 2,5 irtokuutiometriä. Maatilat ovat pientalojen ja kesämökkien lisäksi suuria polttopuun käyttäjiä. Keskimäärin yhdellä maatilalla kuluu 18 kuutiometriä vuodessa puuta ja kaikilla tiloilla yhteensä 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Energiasisältö 15 terawattituntia

Kaiken kulutetun polttopuun energiasisältö oli noin 15 terawattituntia lämmityskaudella 2016/2017. Polttopuun merkitys energian kokonaiskulutuksessa oli samaa suuruusluokkaa kuin lämpölaitosten metsähakkeen, vesivoiman tai turpeen energiakäytön.

Luke ja Tilastokeskus selvittivät pientalojen asukkailta ja omistajilta rakennusten lämmönlähteitä ja lämmitysenergian kulutusta. Kyselyyn tuli vastauksia 4100. Polttopuu käytettiin klapeina, halkoina ja hakkeena sekä myös erilaisina kierrätys- ja sivutuotepuuna ja pelletteinä.