Puukuidusta ollaan kehittämässä uuden sukupolven lämmöneristettä, jonka tehokkuus vertautuu nykyisiin polyuretaanieristeisiin. Tähän ainakin tähdätään Woodwisdom-ohjelmaan kuuluvassa WoTim-projektissa, johon osallistuu tekijöitä Suomesta, Ruotsista sekä Ranskasta.

Erikoistutkija Petri Jetsu VTT:ltä kertoo tavoitteena olevan jäykkinä levyinä asennettavan puukuitueristeen, jota voitaisiin käyttää sekä perinteisissä tolpparunkoisissa taloissa että uuden sukupolven clt-rakentamisessa. Lämmöneristyksen ohella levyä voitaisiin hyödyntää äänien vaimentamisessa.
Jäykän puukuitulevyn ohella hankkeessa kehitellään polyuretaanivaahdon tapaista puupohjaista eristevaahtoa. Spreijattavan eristeen osalta tavoite on vain todistaa valmistuksen mahdollisuus, jäykissä levyissä näköala ylettyy teolliseen tuotantoon asti. Raaka-aineena voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa puukuitua.
Kehitteillä olevien levyeristeiden valmistus perustuu puun rakenteen purkamiseen niin pitkälle, että kuidut saadaan erilleen toisistaan. Perinteiset puukuitueristeet on valmistettu kuivaprosessilla, nyt valmistus perustuu märkään prosessiin. Puukuidun, veden ja vaahdotuskemikaalin seosta sekoitetaan voimakkaasti, mikä paisuttaa sen kuituvaahdoksi. Tuntuvasti laajenneesta tilavuudesta 50-70 % on ilmaa. Prosessin loppuvaiheessa vaahto poistetaan ja materiaali kuivataan ilman puristusta. Pitkälle vietynä konseptilla on Jetsun mukaan mahdollista valmistaa suljettujen solurakenteiden kaltaisia rakenteita.
”Kuidut pysyvät kiinni toisissaan kemiallisilla sidoksilla, mutta eivät puristu tiiviisti yhteen, jolloin niiden väliin jää runsaasti ilmaa sisältäviä huokosia. Uuden sukupolven puukuitueristeen toivotaankin haastavan polyuretaanin tehokkuudessa juuri huokoisuutensa ja erikoisrakenteensa ansiosta.”
Kuitukankaiden ja pehmopaperien valmistajilla on jo nyt pitkä kokemus samantapaisesta valmistusmenetelmästä. Perustava konsepti on itse asiassa niin vanha, että tähän liittyneet patentitkin ovat jo rauenneet.
Kosteusteknisesti eriste toimii Jetsun mukaan selluvillan tavoin. Puukuidut pystyvät tässäkin tapauksessa sitomaan ja luovuttamaan tehokkaasti kosteutta, minkä lisäksi eristekerros on höyryä läpäisevä. Ominaisuudet yksinkertaistavat rakentamista ja vähentävät olennaisesti myöhempiä kosteusriskejä. Lämmöneristävyyden vertautuminen polyuretaaniin mahdollistaa samalla järkevät rakennepaksuudet jopa nykyisten energiatehokkuusvaatimusten mukaan.

puukuidusta kehitetyt uuden sukupolven lämmöneristeet pinossa