Puolet suomalaisista kokee, että heillä ei ole varaa tarpeita vastaavaan asuntoon. Pääkaupunkiseudulla ollaan vähiten tyytyväisiä omaan asuntoon.

49 prosenttia suomalaisista kokee, että heillä ei ole mahdollisuutta ostaa tarpeitaan vastaavaa asuntoa haluamaltaan alueelta. Tämä käy ilmi Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2021 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi 3030 suomalaista tämän vuoden elokuussa.

Yleisin syy tyytymättömyyteen on asunnon pienuus

Yli neljäsosa pääkaupunkiseudulla asuvista on miettinyt muuttoa toiselle paikkakunnalle korkean hintatason takia. Erityisen paljon näitä mietteitä on nuorilla perheillä. Heistä joista 35 prosenttia pohtii muuttoa toiselle paikkakunnalle asumisen hinnan takia.

Kaikista suomalaisista miltei puole, 49 prosenttia, kokee, että heillä ole varaa tarpeitaan vastaavaan asuntoon.

”Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on huomattavasti muuta maata korkeampi, mutta on yllättävää, miten yhdenmukainen muu Suomi on. Muissa suurissa kaupungeissa muuttoa toiselle paikkakunnalle harkitsevien osuus ei eroa pienemmillä paikkakunnilla tai maaseudulla asuvista”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Pääkaupunkiseudulla kärsitään myös muuta maata enemmän siitä, että asunto ei vastaa omia tarpeita. Yleisin syy tyytymättömyydelle on asunnon pienuus.

Koronan vaikutukset pienet

Koronapandemia on vaikuttanut suomalaisten asumistoiveisiin yllättävän vähän. Jopa 78 prosenttia suomalaisista sanoo, että koronapandemia on vaikuttanut heidän asuintoiveisiinsa vain pienissä määrin tai ei lainkaan.

Pandemia on kuitenkin vaikuttanut hieman keskiarvoa useammin nuorten, pääkaupunkiseudulla asuvien ja kerrostalossa asuvien toiveisiin – tosin heilläkin korkeintaan pienissä määrin.”

Hintakehitys pelottaa ensiasunnonostajia

Suomalaiset ovat perinteisesti halunneet asua omistamassaan asunnossa. Suosituin asumisen muoto on oma omakotitalo, jossa haluaisi asua 37 prosenttia suomalaisista.

Asuntojen hintojen karkaaminen ulottumattomiin huolettaa erityisesti ensiasunnon ostajia. Heistä yli puolet pelkää, että hinnat nousevat liian korkeiksi. Vain 17 prosenttia ensiasunnon ostajista on sitä mieltä, että heillä on varaa ostaa tarpeitaan vastaava asunto.

Asuntojen hinntojen nousun takia myös eriarvoisuus kärjistyy nykyisessä asuntomarkkinassa, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Oman kaupunkikotinsa jo omistavat ovat voineet nauttia asunnon arvonnousun tuomasta turvasta, mutta asuntomarkkinoille saapuvat nuoret ensiasunnonostajat ovat vaikeassa tilanteessa kaupunkiasumisen hintakehityksen takia. Yksineläjälle ja yksinhuoltajalle unelma omassa omistuksessa olevasta kaupunkikodista voi olla vielä kauempana.