Purkumateriaaleista hyödynnetään Suomessa vielä varsin pieni osa. Ensi vuoden Asuntomessuille Keravalle ollaan suunnittelemassa omakotitaloa, jonka rakennusmateriaalia haetaan purkutyömailta.

Rakennuksen purkaminen ovat Suomessa tarkoin ohjattua ja valvottua. Hankkeet rinnastetaan rakentamiseen ja siihen sovelletaan samaa lainsäädäntöä. Rakennusten korjaus- ja purkuhankkeet ovat tärkeässä roolissa myös ympäristön ja rakentamisen kiertotalouden kannalta, sillä niissä syntyy noin 85 prosenttia rakennusjätteestä.

Suomen jätelaki määrittelee, että vuoden 2020 aikana rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisen materiaalina olisi pitänyt olla 70 prosenttia kaikesta purussa syntyneestä jätteestä. Tähän ei kuitenkaan vielä ole päästy.

Purkumateriaaleista omakotitaloksi

Rakennusten purku-urakoitsija Lotus Demolition ja ja kestävään rakentamiseen erikoistunut Spolia Designin ovat yhteistyössä suunnittelemassa ensimmäistä purkumateriaaleista rakennettua asuntomessutaloa vuoden 2023 Asuntomessuille Keravalle.

”Asuntomessutontti on varattu ja ensimmäisen kierrätysmateriaaleista valmistetun messukohteen suunnittelu täydessä vauhdissa. Tiedämme projektin olevan haastava ja aiomme pistää itsemme täysillä likoon”, Spolia Designin Petri Salmi sanoo.

”Noudamme rakennusosia ja muuta materiaalia purkutyömailta ja löydämme niille uudelleenkäyttöä. Tähän mennessä painopiste on ollut lasielementeissä ja irtaimistoissa toimistorakentamisen saralla. Pyrkimyksemme on kuitenkin päästä jatkuvasti suurempiin, ja siten rakentamisen hiilijalanjälkeen enemmän vaikuttaviin, rakennusosiin kiinni, aina sinne runkoelementteihin asti. Hyvin tiivistetysti päämäärämme on se, että kaikki mahdollinen purettava materiaali pystyttäisiin käyttämään kestävästi uudelleen ja jätettä syntyisi mahdollisimman vähän”, Salmi jatkaa.

Tavoitteellista tekemistä

Nyt käynnistyvä yhteistyö tähtää uuteen mittakaavaan kierrätystoiminnassa.

”Spolian kanssa on nyt sovittu ensimmäiset askeleet. Me takaamme heille pääsyn niille työmaille, joista tuotteiden luovutus on sallittua ja joiden tuotteet ovat ylipäätään luovutuskelpoisia. Jokainen purkuprojekti on tietysti omanlaisensa, eli joskus ehjänä purettavia osia löytyy helpommin ja enemmän, ja joskus tilanne on toisenlainen”, Lotus Demolitionin Petri Uomala sanoo.

Lotus ja Spolia aikovat laatia rakennusosien noudolle ja uudelleenkäytölle konkreettisen toimintaprosessin, joka ei vie varsinaiselta purkutyöltä resursseja, ei tuo työmaalle katkoksia ja on kaikin puolin turvallinen.

Purkumateriaaleista käytetään kaikki kelvollinen

Yksi parivaljakon hahmottelemista yhteisprojekteista on kierrätysmateriaaleista valmistettu omakotitalo Keravan vuoden 2024 Asuntomessuille. Asumisen ja sisustamisen suurtapahtuman teemana on tuolloin kiertotalous.

”Tätä messukohdeajatusta on kypsytelty meillä Spolialla jo pidempään. Ja nyt kun messujen teemakin stemmaa hyvin meidän ideologian kanssa yhteen, päätimme laittaa toimeksi. Nyt suunnittelutyö on täydessä käynnissä. Tavoitteemme on toteuttaa omakotitalo, joka on rakennettu vähintään 85-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista”, Salmi sanoo.

Uudelleenkäyttö tulee olemaan lähtökohta kaikessa – aina messutalon kantavista runkorakenteista alkaen ja sen sisustukseen asti.

”Me emme kaihda mitään rakennetta. Toisin sanoen tiedämme ja aiomme todistaa myös muille, että rakennuksen kaikki osat on mahdollista toteuttaa kierrätysmateriaaleista teknisesti toimiviksi, turvallisiksi ja myös arkkitehtonisesti tyylikkäiksi”, Salmi jatkaa.

Toinen Spolian Asuntomessuille, ja myös muihin erityisesti laajempien aluekehittämisen hankkeisiin, kaavailema konsepti on nimeltään ReUse Factory. Kyseessä on esimerkiksi kevytrakenteinen liikuteltava halli, jossa purkutuotteita tai työmaalta yli jääneitä materiaaleja voidaan ottaa vastaan ja välivarastoida, jalostaa hienovaraisesti sekä ohjata sen jälkeen eteenpäin uuteen käyttöönsä.

Lue lisää:

Samuli kehitti itse älykasvihuoneen ja rakensi sen kierrätysmateriaaleista