Suomalaisyritys EcoUpin innovaatio muuttaa rakentamisen jätteenä syntyvän purkuvillan ongelmajätteestä uusiomateriaaliksi.

Ekovilla-brändistä tunnettu EcoUp on tuonut ensimmäisenä markkinoille ekologisen menetelmän purkuvillan kierrättämiseen. Rakentamisen jätteenä syntyvän mineraalivillan, lasi- ja kivivillan, kierrättäminen on ollut tähän saakka haastavaa. Purkuvilla on tähän asti päätynyt kaatopaikalle.

EcoUpin tuotantolaitoksessa Varsinais-Suomessa purkuvillasta valmistetaan nyt uuden menetemän avulla uusiomateriaalia, jota voidaan käyttää muun muassa sementin, asfaltin ja tiilien entistä ekologisemmassa valmistuksessa.

”Euroopan alueella käytetystä mineraalivillasta kertyy jätettä vuositasolla arviolta noin 2,5 miljoonaa tonnia, ja sen hävittäminen on vaikeaa ja kallista. Käytetyn mineraalivillan uusiokäyttöön ei ole tähän asti ollut ekologista teollisen mittakaavan ratkaisua, mutta nyt tämän innovaation myötä edellytykset EU:n jätedirektiivissä tavoitteeksi asetetun 70 % kierrätysasteen saavuttamiseksi ovat nyt paremmat kuin koskaan”, sanoo EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen.

Päästöttömyyttä kohti

Innovaation ansiosta resurssitehokkuus paranee purkumateriaalien uusiokäytöllä, ja rakentamisen päästöt pienenevät. Rakentamisen arvellaan aiheuttavan globaalistin noin 40 % kaikista  hiilidioksidipäästöistä. Rakentamisen uusille hiilineutraaliutta parantaville innovaatioille on siis kysyntää.

EcoUp Oy:n kehittämää innovaatiota hyödynnetään muun muassa Kiasman nykytaiteen museon peruskorjaustöistä syntyvien purkuvillojen käsittelyssä. Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevan Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitoksen saneerauksessa syntyvä villajäte ohjataan niin ikään EcoUpin käsiteltäväksi. Purkuvillan keräyksessä kumppaneina toimivat muun muassa Revanssi ja Delete.

Lue lisää:

Rakennusten purkujätteiden hyötykäyttöä kokeillaan Mikkelissä

Rakennusten remontoiminen on purkamista viisaampaa