Omakotitaloissa tehtyjen putkiremonttien määrä on kasvanut selvästi. Vuonna 2016 alkuperäinen putkisto oli noin 47 %:lla vastaajista, kun taas tänä vuonna vastaava luku oli 34 prosenttia. Tehtyjen putkiremonttien määrä on nousussa jo kolmatta vuotta perättäin. Tuloksista voidaan päätellä, että putkiremonttia suunnitelleet ovat myös toteuttaneet korjauksen.

”Määrän kasvuun vaikuttaa tietoisuuden lisäys siitä, ettei omakotitalon putkiremontti aiheuta merkittävää haittaa asumiselle tai maksa kymmeniä tuhansia euroja. Verrattuna mahdollisen vesivahingon kustannuksiin ja haittaan, ennakointi on aina järkevämpää”, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Marko Haljoki kertoo.

Korjausvelkaa riittää

Uponorin tutkimuksessa tarkasteltiin yli 20 vuotta vanhoja omakoti- ja paritaloja. Nämä talot olivat kyselyssä selkeänä enemmistönä (93 %). Kysely julkaistiin Rakentaja.fi:n sivuilla sekä Uponorin Facebook-sivustolla huhti-toukokuun aikana ja se oli avoin kaikille. Kyselyyn vastasi 589 henkilöä ympäri maata. Tutkimus on toteutettu jo vuodesta 2016 ja se toteutetaan vuosittain.

Vastaajista 52 % kertoo, että omakotitalossa on alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto; lopuilla putkisto on uusittu täysin kerran tai useammin. Jopa 58 % tämän kyselyn vastaajista kertoi, ettei aio tehdä putkiremonttia lähiaikoina, mutta tehtyjen putkiremonttien osuus on kasvanut vuodesta toiseen. Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan korjausrakentaminen kasvaa parin prosentin vauhtia.

”Erityisesti vanheneva asuntokanta ja vuosien saatossa syntynyt korjausvelka pitävät huolen, että putkiremonttejakin tehdään tasaiseen tahtiin. Tutkimuksen mukaan lähitulevaisuudessa putkiremontin aikoo teettää jopa 40 % vastaajista”, Marko Haljoki sanoo.

Paikallista yrittäjyyttä

Paikallinen ja tuttu LVI-alan yrittäjä on edelleen mieluisin vaihtoehto remontin tekijäksi. Paikallisen yrittäjän valitsee 90 % vastaajista joko suoraan tai esimerkiksi putkivalmistajan paikallisen verkoston kautta. Tekijän valinnassa painavat myös remontissa käytettävät tuotteet ja materiaalit.

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä jo toteutettuun putkiremonttiin. Avoimissa vastauksissa syiksi tyytymättömyyteen nostetaan mm. toimitusajan myöhästymiset ja osaamattoman työntekijän asennukset. Pääasiassa kommentit ovat positiivisia ja todentavat putkiremontin helppoutta ja toimivuutta. Hyvää etukäteissuunnittelua painotettiin joissain vastauksissa.