Isännöitsijät ennustavat putkiremonttien hintojen nousevan merkittävästi. Hintojen nousu ja koronan aiheuttamat vaikeudet päätöksenteossa tuovat haasteita putkiremonttien toteuttamiseen.

Isännöintiliiton julkaisemasta tuoreesta Putkiremonttibarometrista käy ilmi, että putkiremontteja tehdään nyt eniten 1970-luvun alussa rakennettuihin taloyhtiöihin. Suomen asuntokannasta valtaosa on rakennettu 1970- ja 80-luvuilla, joten putkiremontteja pitää tehdä tällä vuosikymmenellä vielä runsaasti.

Kahdennentoista kerran tehdystä Putkiremonttibarometristä käy ilmi, että korona ei ole tähän mennessä vaikuttanut taloyhtiöiden pyytämiin putkiremonttiotarjouksiin tai rahoituksen saamiseen, mutta Isännöintiliitto ennustaa tilanteen muuttuvan.

”Lainan saaminen vaikeutuu niillä alueilla, missä asuntojen vakuusarvot eivät kasva samaa vauhtia putkiremonttien hintojen kanssa. Tämä kehitys koskee isoa osaa Suomen taloyhtiöistä”, kertoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Hintojen nousua odotetaan

Päätöksentekoon koronakaudella on ollut vaikutusta monessa taloyhtiössä, ja näiden haasteiden odotetaan myös jatkuvan kuluvalla yhtiökokouskaudella. Jopa puolet vastaajista kokee, että putkiremonteista ja muusta korjausrakentamisesta päättäminen on vaikeutunut tai vaikeutuu jatkossa. Merkittävää vaikeutumista odottaa 7 prosenttia taloyhtiöistä.

Barometrissa isännöitsijät ennustavat, että putkiremonttien kustannukset nousevat seuraavan vuoden aikana melko merkittävästi, jopa 5−10 prosentilla.

”Koronan väistyessä taloyhtiöt saattavat innostua korjaamaan aiempaa enemmän pienen hiipumisen jälkeen. On selvää, että kysynnän kasvaminen tarkoittaa myös urakoiden hintojen nousua”, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Tutkimukseen vastasi 127 isännöitsijää eri puolilta Suomea. Vastaajamäärä kattaa noin 3 000 taloyhtiötä ympäri Suomen.