Isännöintiliiton tänään julkistamasta Putkiremonttibarometrista 2018 käy ilmi, että suomalaiset taloyhtiöt ovat jakautuneet kiinteistön ylläpidossa kahteen ryhmään. Puolet yhtiöistä käynnisti putkiremonttihankkeen vasta sitten, kun putket vuotivat tai märkätilat olivat vaurioituneet.

Putkiremonttibarometrin mukaan vajaa puolet taloyhtiöistä ennakoi remontteja ja reilu puolet ei. 46 prosenttia taloyhtiöistä ryhtyi putkiremontin valmisteluun, koska pitkän tähtäimen suunnitelmassa oli otettu kantaa remontin ajankohtaan. Osittain taustalla olivat myös putkiston kuntotutkimukset sekä putkivuodot.

54 prosenttia taloyhtiöistä sen sijaan ei turvautunut pitkän tähtäimen suunnitelmaan, vaan käynnisti putkiremonttihankkeen esimerkiksi siksi, että rakennuksen putket vuotivat tai märkätilat olivat vaurioituneet.

Ennakointi on järkevää

Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkoski kehottaa erityisesti iäkkäiden kiinteistöjen omistajia tekemään kiinteistön teknisten järjestelmien korjaussuunnitelman.

­”Hyvä nyrkkisääntö on 50 vuotta. Jos kiinteistöön ei ole tehty putkiremonttia, on jo kiire alkaa valmistella sitä.  On mahdollista, että asut kiinteistössä, jossa muhii valtava korjausvaje. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos vanhan kiinteistön korjaussuunnitelmassa on vain hankkeita, jotka eivät vaadi minkäänlaisia rahoitussuunnitelmia”, Harjunkoski huomauttaa.

Putkiremontin sisällöstä päätetään taloyhtiön yhtiökokouksessa. Putkiremontti tarkoittaa yleensä käyttövesiputkien uusimista ja sen yhteydessä tehtyjä muita remontteja, kuten viemäreiden, kylpyhuoneiden ja sähköjärjestelmien uusimista. Putkiremontin sisällöstä päätetään yhtiökokouksessa.

Isännöintiliiton barometri kuitenkin paljastaa, että putkiremonteissa lähes kolmasosa kylpyhuoneista jää korjaamatta, usein kustannusten karsimisen vuoksi.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometria on tehty vuodesta 2009 ja se on kattavin tutkimus suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden putkiremontteihin. Tutkimukseen vastasi 174 isännöitsijää ympäri Suomea.

Näin helpotat putkiremonttia

1 Huolehdi pitkän tähtäimen suunnitelman ajantasaisuudesta. Taloyhtiöiden kannattaa tutkia hyvissä ajoin esimerkiksi lisärakentamista, kuten ullakko- tai lisäkerrosten rakentaminen, millä voisi rahoittaa osittain ison remontin.

2 Ota ulkopuoliset asiantuntijat avuksesi. Kun suunnitelmat on tehty huolella ja ajoissa, korjauksia ei jouduta tekemään hätäratkaisuina. Suunnittelu ja ennakointi mahdollistavat kokonaisuuden hahmottamisen, jolloin esimerkiksi hankkeen rahoitusta on ehditty jo suunnitella ja kerätä.

3 Panosta hankesuunnitteluun. Siinä selvitetään toteutusvaihtoehtojen ja kustannusten lisäksi energia-asiat, lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä eri hankintatavat. Kiireessä se ei välttämättä aina ole mahdollista, siksi kannattaa olla ajoissa. Lisärakentamisella voidaan rahoittaa merkittävä osa remonttia.

4 Valitse kumppanisi huolella. Hinta on edelleen Putkiremonttibarometrin mukaan tärkein valintakriteeri eikä riskianalyysejä juurikaan tutkimustulosten mukaan tehdä. Tarkista aina referenssit ja avainhenkilöiden osaaminen. Kilpailutuksen yhteydessä tulisi aina tehdä riskianalyysit yrityksistä.

5 Panosta laadunvarmistukseen ja valvontaan. Tarkoituksenmukainen ja suunniteltu lopputulos on kaikkien tavoitteena. Selvitä, minkälaiset laadunvarmistusmenetelmät yhteistyökumppaneilla on ja palkkaa hyvät valvojat. Laadunvarmistus ja valvonta läpi koko ketjun on taloyhtiön etu ja siihen kannattaa sijoittaa.

Vinkit antoi Swecon yksikönjohtaja Kim Karves.