Lisärakentaminen tarkoittaa esimerkiksi ullakolle tehtäviä uusia asuntoja, kiinteistön laajentamista ja rakentamista tai tontilta rakennusoikeuden myymistä uutta kiinteistöä varten. Keinoja on monia, mutta Isännöintiliiton tutkimuksen mukaan vain 12 prosenttia taloyhtiöistä on edes harkinnut lisärakentamista rahoittamiskeinona.

”Lisärakentamisen ja ryhmäkorjaamisen mahdollisuudet ovat valtavat. Etenkin tämä koskee 1960- ja 1970-luvuilla tehtyjä taloyhtiöitä ja silloin rakennettuja lähiöitä. Nämä ovat juuri niitä alueita, joissa putkiremontteja tehdään ja suunnitellaan”, Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkoski kertoo.

Lisäkerrosten tekeminen ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet kannattaa selvittää. Taloyhtiön on tarkistettava, onko tontilla rakennusoikeutta jäljellä, tarvitseeko tonttia jakaa tai yhtiöjärjestystä muuttaa, haetaanko poikkeuslupaa tai kaavamuutosta. Asiat etenevät, kun taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä tekevät hyvää yhteistyötä.

Lisärakentamisella uusia osakkaita

Taloyhtiöllä on lisärakentamiseen useita erilaisia vaihtoehtoja. Putkiremonttia varten yhtiön omistamat asunnot tai liiketilat voidaan myydä, rakennusta korottaa yhdellä tai useammalla kerroksella, ullakko tai kellari voidaan muuttaa asuinkäyttöön, taloa voidaan jatkaa ja tehdä huoneistoja lisää tai tonttia voidaan jalostaa ja myydä rakennusoikeutta. Tavoitteena on saada rahaa uusista asunnoista ja uusia vastikkeenmaksajia yhtiöön.

”Kun lisärakentaminen tehdään tyylillä, sillä voidaan vaikuttaa myönteisesti talon ja alueen yleisilmeeseen. Sitä kautta asuinalueen arvostus saattaa nousta ja asuntojen kysyntä kasvaa”, Pekka Harjunkoski sanoo.

Lisärakentamisen vaihtoehdoissa joudutaan selvittämään lupakysymyksiä rakennusviranomaisten kanssa. Parin lisäasunnon rakentaminen esimerkiksi kellaritiloihin ei välttämättä lyö leiville eikä tuo rahaa riittävästi kassaan putkiremonttia varten. Taloyhtiölle saattaa olla järkevää tehdä esiselvitys lisärakentamisesta, palkata projektinvetäjä ja käyttää tarvittaessa myös lainopillisia palveluja.

Ohjeita ja neuvoja verkkosivuilta

Lisärakentaminen kannattaa yhdistää johonkin muuhun taloyhtiön isoon korjaukseen kuten putkiremonttiin, julkisivukorjaukseen, pihan kunnostukseen tai parvekkeiden uusintaan. Uusi vesikatto saadaan silloin, kun rakennusta korotetaan ja tehdään lisäkerroksia. Useat kaupungit suosivat täydennysrakentamista, antavat ohjeita ja neuvoja ullakon ja lisäkerrosten tekemiseen verkkosivuillaan.

Korottaminen vaatii ammattilaista laskemaan rakenteiden, perustusten ja tontin kantavuutta. Kalliolle rakennetussa talossa tontin kantavuuspulmaa ei ole, ja korkea talo kestää yleensä korottamista paremmin kuin matala. Korkeassa rakennuksessa uusien kerrosten muodostama kuorma lisääntyy suhteessa vähemmän kuin matalassa rakennuksessa.

Huoneistojen valmistuttua taloyhtiön pitää miettiä, ovatko uudet asunnot omassa yhtiössään vai liitetäänkö ne jo olemassa olevaan taloyhtiöön. Jälkimmäinen tapa on lain kannalta monimutkainen. Kiinteistöjuristi auttaa asian selvittelyssä ja yhteydenpidossa viranomaisiin. Lainopillisen osaajan ja korjausrakentamiseen perehtyneen ammattilaisen palkkaaminen jo projektin alkuvaiheessa voi olla taloyhtiön kannalta mitä parhain päätös.