Puu- ja kivirakentamisen vuoden 2021 palkinnot on jaettu. Puupalkinnon sai helsinkiläinen päiväkoti, Kestävä Kivitalo-palkinnon Tikkurilan kirkko sekä turkulainen Kurjenlinnan alue.

Puupalkinto myönnettiin tänä vuonna Helsingin Kruunuvuorenrannassa sijaitsevalle CLT-rakenteiselle Hopealaakson päiväkodille.

Palkintoperusteena tuomaristo totesi, että Hopealaakson päiväkodissa puuta on käytetty kauttaaltaan monipuolisesti, johdonmukaisesti ja luontevasti.

Rakennuksen kantavissa seinissä on käytetty CLT-puuelementtejä. Rakenteesta pihan puolelle työntyvät seinäulokkeet osoittavat, kuinka lisälämpöeristämätöntä CLT-rakennetta voidaan käyttää moni-ilmeisellä tavalla rakennuksen kantavana rakenteena. Kadun puoleisissa seinissä massiivipuisella CLT:llä on myös keskeinen rooli ääntä eristävänä elementtinä.

Sisätiloissa puiset yksityiskohdat on suunniteltu ja toteutettu huolella. Sisäpinnan puupintoja on käytetty onnistuneesti myös akustisesti vaimentavina elementteinä. Katon valoaukot tuovat valoa sisään, ja lasiseinien ja sisäikkunoiden kautta avautuu kauniita ja monipuolisia näkymiä kerroksesta toiseen sekä sisä- ja ulkotilojen välille.

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa AFKS – Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy pääsuunnittelijanaan Jari Frondelius.

Kunniamaininnan sai Suomen korkein puinen toimistorakennus, CLT-lamellirakenteilla verhoiltu Supercellin toimistorakennus Helsingissä.

Kestävän kivirakentamisen taidonnäytteet

Kestävä Kivitalo 2021 -palkinto jaettiin poikkeuksellisesti kahdelle kohteelle. Sekä Tikkurilan kirkon rakentamisessa että Kurjenlinnan kiinteistökehityksessä ja peruskorjauksessa on esteettisesti ja rakenteelliset vaativat ratkaisut tehty tinkimättömällä ammattitaidolla, paikalla rakentamisen perinteitä kunnioittaen.

Turun keskustan kupeessa sijaitseva Kurjenlinnan alue on rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Alun perin Kurjenlinna perustettiin köyhäintaloksi 1800-luvun lopulla. Sairaalatoiminta loppui Kurjenlinnassa vuonna 2009. Turun kaupunki valitsi Kiinteistökartio Oy:n alueen kehittäjäksi.

Kurjenlinnan vanha rakennus peruskorjattiin perinteitä vaalien uuteen loistoonsa ja se muutettiin vuokra-asunnoiksi sekä toimistotiloiksi. Rakenteelliset muutokset sisätiloissa olivat vaativia.

”Talo on alun perin tehty poltetusta tiilestä muuraamalla ja halusimme kunnioittaa tätä rakennustapaa edelleen. Kaikki korjausrakenteet ja väliseinät muurattiin poltetusta tiilestä, joka on myös kosteissa tiloissa loistava materiaali”, Kiinteistökartion toimitusjohtaja Niko Lappalainen toteaa.

Tikkurilan uusi kirkko rakennettiin vanhan, puretun kirkon paikalla vastapäätä Vantaan kaupungintaloa ja lähellä rautatieasemaa, keskelle kylää. Arkkitehtitoimisto OOPEAA Office for Peripheral Arhitecturen suunnittelema uusi kirkko vihittiin käyttöön tammikuussa 2021.

”Kirkko keskellä kylää oli tilaajan tavoite hankkeelle. Rakennus sijoittuu osaksi tiivistä korttelia, mutta haasteeksi muodostui tasapaino näkyvyyden ja mittakaavan kanssa. Lopputulokseksi muotoutui veistoksellinen ratkaisu viistottuine kattoineen, joka antaa kirkolle vahvan läsnäolon Tikkurilan aukion laidalla”, toteaa kirkon pääsuunnittelija arkkitehti SAFA Anssi Lassila.

Tikkurilan kirkon polveilevat erikokoiset ikkuna-aukotukset ja kauniisti kirjailtu julkisivumuuri tekevät julkisivusta ilmeikkään ja samalla kiinnostavan. Tiiliverhouksessa on käytetty erivärisiä tiiliä taiteen tavoin ja osaan tiiliä on istutettu ajatuksia herättäviä mietelauseita. Katon ulkoverhouksena käytetty keraaminen paanumainen kattotiili täydentää aitona luonnonmateriaalina kokonaisuutta.