Joensuun Penttilänrannassa sijaitseva lähes 50 metriin kohoava Lighthouse Joensuu -puukerrostalo on palkittu vuoden 2019 Puupalkinnolla. Lighthouse Joensuu palkittiin aiemmin tässä kuussa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-palkinnolla.

Puupalkinto annettiin Lighthouse Joensuulle uraauurtavasta työstä korkean puurakentamisen kehittämisessä. Puukerrostalo on saanut myös Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-palkinnon.

Stora Enson runkojärjestelmällä massiivipuutuotteista rakennettu 14-kerroksinen Lighthouse Joensuu on Suomen korkein puukerrostalo. Puupalkinnon tuomaristo toi esille perusteluissa hankkeen toteutuksen edellyttäneen puurakentamisen ratkaisujen ja prosessien kehittämistä useilla eri alueilla.

Asukkaina opiskelijoita

Lighthouse Joensuu -kerrostalon elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä ja hiilivarastoa tutkittiin Euroopan komission Level(s) -raportoinnin avulla. Tutkimustulosten mukaan rakentamisaikaisten hiilidioksidipäästöjen nollatavoitetaso voidaan saavuttaa lähes täysin, kun rakennusmateriaaliksi valitaan puu.

Opiskelija-asuntolana toimivan kerrostalon toteutuksessa on hyödynnetty sekä LVL-viilupuuta että ristiin liimattua CLT-levyä. Yhden kerroksen rakentaminen massiivipuuelementeistä kesti alle kaksi viikkoa. Lighthouse Joensuuhun on toimitettu yli 2 000 m3 massiivipuutuotteita, joiden sitoma hiilen määrä vastaa noin 700 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuoden aikana.

Kohteen rakennuttajana toimii Joensuun Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arcadia Oy arkkitehtitoimisto, rakennesuunnittelusta Joensuun Juva Oy/A-Insinöörit, ja pääurakoitsijana Rakennustoimisto Eero Reijonen, puuosien työstöstä Timberpoint Oy ja puukerrostalo tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Karelia Ammattikorkeakoulu.