Puukerrostaloasuntojen rakentaminen on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Valmiita asuntoja on tällä hetkellä parisen tuhatta ja suunnitteilla noin 6000 asunnon tuotanto. ATE (Alavus Tilaelementit) Oy:n seminaarissa esiteltiin ympäristöministeriön selvitys mahdollisuuksista aktivoida alalle lisää rakennuttajia.”Viime vuosina puukerrostalorakentamiseen on syntynyt myös uutta ratkaisutarjontaa. Perinteisten rankarakenteisten tasoelementtien lisäksi alalle on tullut uusia tilaelementtitoimittajia. Materiaalipuolella kehitystä on tapahtunut erityisesti massiivipuupuolella. Cross Laminated Timber (CLT) herättää laajaa mielenkiintoa ja myös hirsirakentaminen on tullut mukaan vaihtoehdoksi myös suurissa rakennuksissa”, kertoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmasta vastaava ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Heino esitteli ATE-päivän  seminaarissa selvitystyötä, joka on vastikään valmistunut ympäristöministeriössä. Selvityksen tavoitteena on aktivoida alalle lisää puukerrostalojen rakennuttajia.

Selvitystyöhön ryhdyttiin, koska havaittiin, että hankkeista saadut kokemukset eivät aina ole kannustaneet seuraavien hankkeiden käynnistymiseen. Selvitystyön kautta nousi esiin ideoita toiminnan kehittämiseen.

”Puualan yrityksiltä toivotaan kuivarakentamiseen turvallisten ja kilpailukykyisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä. Puualan organisaatioilta puolestaan toivotaan puurakentamiseen liittyvää tiedon jakamista sekä päättäjiin vaikuttamista”, kertoo Heino.

ATE Oy:n esityksissä tuotiin esiin nimenomaan laadun merkitystä. Teollinen puurakentaminen kuivissa tehdasolosuhteissa ja CLT:n teknisten ominaisuuksien hyödyntäminen täysimääräisesti luo kuivarakentamiselle ja asunnon terveelliselle sisäilmalle erinomainen perusta.

”Laadukas tuotanto on kaiken lähtökohta, mutta puurakentamista pitäisi osata yhä tehokkaammin markkinoida kuluttajille. Sitä kautta puurakentaminen saadaan aitoon kasvuun. Puukerrostaloasunto on tuotteena erinomainen ja uskomme alan vahvaan kasvuun kuluttajien kysynnän kasvaessa”, totesi esityksessään ATE Oy:n hallituksen jäsen Keijo Ullakko.

ATE eli Alavus Tilaelementit Oy valmistaa ja rakentaa puukerrostaloja ekologisista rakennusmateriaaleista. ATE-puukerrostalot valmistetaan teollisesti asuntomoduuleista, joiden runkorakenne on ristiinliimattua CLT-massiivipuuta. Tuotantolaitokset sijaitsevat Rantatöysän perinteikkäässä puuseppäkylässä, jossa puunjalostusta on harjoitettu jo 100 vuotta. ATEn omistajina on pohjalaisia yrittäjiä.