Kiukaiden hiukkaspäästöjä selvittäneessä hankkeessa on havaittu isoja eroja eri puukiuasmallien välillä. Tulosten perusteella jokainen kiuasmalli on yksilö rakenteiden, toiminnan ja päästöjen suhteen. Kiuasta voi opetella käyttämään puhtaammin piipusta tulevan savun värin perusteella.

Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen (KIUAS) -hankkeessa selvisi, että eri kiukaiden päästöissä on suuria eroja. Haitallisten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen eli PAH-yhdisteiden osalta erot olivat yli satakertaisia. Myös saman puukiukaan päästöt voivat olla moninkertaiset sen mukaan, miten puuta niissä poltetaan.

”Päästöihin vaikuttavat muun muassa sytyttäminen, puupanoksen koko, veto-olot ja palamisilman syöttö. Eri kiukaissa polttotapa vaikutti kuitenkin yksilöllisesti. Tarkkailemalla savun väriä, voi löytää parhaat tavat käyttää omaa kiuastaan. Jos savu on tummaa tai ruskeaa, päästöt ovat suuria. Kun savu on väritöntä, palaminen on vähäpäästöisempää”, kuvailee yliopistotutkija Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta.

”Tietyt asiat pätevät kuitenkin kaikkiin kiukaisiin: muovien ja muiden roskien sekä märän puun polttaminen lisäävät terveydelle haitallisia päästöjä. On myös tärkeää poistaa tuhkat ennen sytytystä”, Tissari sanoo.

Apua kiukaiden kehittämisessä nykyistä vähäpäästöisemmiksi

Mittaukset tehtiin Kuopioon rakennetussa tutkimussaunassa. Hankkeessa kehitetyllä mittaustavalla voidaan verrata kiukaiden päästöjä todellisissa olosuhteissa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kiukaiden kehittämisessä nykyistä vähäpäästöisemmiksi yhteistyössä kiuasvalmistajien kanssa. Pidemmän aikavälin tavoite on kehittää kiukaille hankkeessa luotuun mittauskonseptiin perustuva ympäristömerkintä, jolloin kuluttajilla olisi mahdollisuus vähäpäästöisen kiukaan valintaan.

Hankkeessa mukana olleita kiukaita tai niiden mittauslukemia ei haluta tuota julkisuuteen.

”Perusteena on, että hanke haluttiin tehdä pelkästään tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyönä eli kiuasvalmistajat eivät olleet mukana. Siten he eivät ole päässeet vaikuttamaan myöskään mittaustapaan”, Tissari kertoo TM Rakennusmaailmalle.

Puukiuas on suurin päästönlähde

”Verrattuna kaikkiin tulisijoihin puukiukaat tuottavat eniten päästöjä. Kiukaat ovat kuitenkin kehittyneet vuonna 2013 tulleen CE-merkintävaatimuksen jälkeen. Kaikkein saastuttavimmat kiukaat ovat jääneet markkinoilta pois. Nykyisiä kiukaita on kuitenkin mahdollista kehittää vielä reilusti nykyistä vähäpäästöisemmiksi”, Tissari toteaa.

”Puukiukaita on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yllättävän paljon. Kyselymme mukaan noin 28 prosentissa seudun 70 000 pientaloista”, ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen HSY:stä kertoo.

Puunpoltossa syntyy muun muassa pienhiukkasia ja syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä. Altistuminen pienhiukkasille omalla asuinalueella lisää esimerkiksi astma- ja sydänoireita ja pitkällä aikavälillä myös kuolleisuutta.

KIUAS-hanke on osa Helsingin ilmansuojelusuunnitelmaa vuosille 2017–2024. Hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen ympäristökeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit.

Näin tavoittele väritöntä, vähäpäästöistä savua

• Ota vanhat tuhkat pois.
• Käytä kuivaa puuta, älä märkää tai tuoretta.
• Älä polta mitään roskia.
• Sytytä nopeasti. Käytä kuivin puu sytytykseen. Voit hyödyntää sytytykseen tarvittaessa sytytyspaloja.
• Polta useassa erässä. Aloita pienillä puilla. Lisää toinen panos vasta liekkien hiipuessa.
• Säädä ilmaa arinan alta ja luukuista.
• Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta.