Korkearakentaminen puusta vaatii erikoisosaamista esimerkiksi suunnittelussa, mitoituksessa, rakenteissa ja tuotannossa. Teknisessä mielessä saksankielinen Keski-Eurooppa on hyvä opintomatkojen kohde.

Puukerrostaloja rakennetaan maassamme suurelementeistä, rankarakenteina, pilaripalkkitekniikalla ja tilaelementeistä. Rakenteissa käytetään ristiinliimattua massiivipuuta eli clt-levyjä, kertopuusta tehtyjä pilareita, palkkeja ja välipohjien yhdistelmiä sekä lvl- eli viilupuuta. Clt tulee sanoista cross laminated timber ja lvl laminated veneer lumber.

Keskieurooppalaisessa puurakentamisessa käytetään samoja menetelmiä kuin meillä, mutta erilaisia toimintatapojakin on. Suunnittelua arvostetaan, palkkiot ovat hyviä, alan koulutus vahvaa ja esimerkiksi insinööreillä on paljon käytännön osaamista. Suunnittelu tehdään yhteistyössä erikoisosaajien kanssa arkkitehdin johdolla. Rakennusosat valmistetaan tehtaassa mahdollisimman valmiiksi ja suunnitteluun varataan aikaa. Ala myös vetoaa nuoriin. Saksa, Sveitsi ja Itävalta ovat puurakentamisen mallimaita.

Puukerrostaloja tehtiin maassamme jo vuonna 1996 Helsingin Viikkiin ja Ylöjärven asuntomessuilla esiteltiin puurakenteinen kerrostalo. Uuden tulemisen puukerrostalot kokivat tällä vuosikymmenellä, kun palomääräyksiä uudistettiin ja alan teollisuus innostui rakentamisesta. Tänä päivänä clt-tehtaita on mm. Kauhajoella, Kuhmossa, Heinolassa ja Alajärvellä. Stora Enso avasi lvl-tehtaan Varkauteen. Puukerrostaloja rakentavat esimerkiksi rakennusliike Reponen, Versowood, Koskisen ja Pyhännän Rakennustuote.

Asiantuntijan mukaan nyt pitäisi isojen toimijoiden kuten VVO:n, Saton ja Helsingin kaupungin asuntotuotantoimisto ATT:n lähteä mukaan rakennuttamaan puukerrostaloja. Silloin asiaan saataisiin vauhtia. Oppia kannattaa edelleen hakea sieltä, missä ala on kehittyneintä ja sovittaa opit maamme säädöksiin. Puukerrostalo pitää saada kuluttajalle houkuttelevaksi, erilaiset rakennusmateriaalit kisailkoot reilusti keskenään. Puukerrostalonkin perustukset ja hissikuilut kannattaa edelleen tehdä betonista.