Puusta rakennetaan nyt yhä enemmän niin omakotitaloja, kerrostaloja kuin julkisia rakennuksia. Kasvuennuste on korkealla.

Puurakentamisen markkinaosuus kasvoi vuonna 2021, vaikka puutuotteiden markkinatilanne oli poikkeuksellinen. Puurunkoisten rakennusten markkinaosuus oli viime vuonna 30 prosenttia aloitettujen rakennuksien tilavuudesta, osuus kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Julkisia opetusrakennuksia on rakennettu puusta jo pidemmän aikaa: niissä puun markkinaosuus on kasvanut vuoden 2015 noin 15 prosentista noin 25 prosenttiin.

Vaikka rakentamisen kustannukset nousivat rajusti vuonna 2021, oli vuosi talonrakentamisen osalta erityisen vahva. Koko talonrakentamisen arvo kasvoi 4,7 prosentti vuodesta 2020. Kerrostaloasuntojen aloituksia oli ennätykselliset 36 407.

Yhä useampi julkinen rakennus rakennetaan puusta

Puurakentamisen osuus julkisessa rakentamisessa kasvoi noin 1,5 prosenttia. Teollisuusrakentamisessa puurunkoisten rakennusten määrä kasvoi 13 prosenttia. Eniten puusta rakennettiin omakotitaloja, niiden aloitusmäärä oli neljä miljoonaa kuutiometriä.

Puukerrostalojen rakentaminen kasvoi 19 prosenttia verrattuna vuoteen 2020 tilavuudesta laskettuna. Niiden markkinaosuus pysyi samana kuin vuonna 2020. Rakennuslupia puukerrostaloille myytiin 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Rakentamisen ennustetaan jatkuvan vahvana vuonna 2022

Forecon Oy arvioi Puutuoteteollisuudelle laatimassaan katsauksessa toimitilojen ja asuntojen uudisrakentamisen arvon saavuttavan huippunsa vuoden 2022 aikana ja rakentamisen arvon laskevan tämän jälkeen merkittävästi tulevina vuosina. Ukrainan tilanteen vaikutuksia ei tässä ole vielä arvioitu.

Vuonna 2022 kerrostalorakentamisen ennustetaan laskevan ja omakotitalorakentamisen kasvavan. Uudistalonrakentamisen arvon ennustetaan kasvavan 7 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Valtio on asettanut julkiselle rakentamiselle kovat kasvutavoitteet. Kaikesta julkisesta rakennuttamisesta puusta rakennettaville rakennuksille tavoitellaan vuoteen 2025 mennessä noin 45 prosentin markkinaosuutta.

Lue lisää:

Hirsikerrostalo on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea