Muovinkeräysastia löytyy suurimmissa kaupungeissa jo yhä useamman taloyhtiön jätehuoneesta. Jos yksittäinen asukas kiinnostuu muovipakkausten kierrätyksestä, hänen kannattaa ottaa asia puheeksi hallituksen jäsenten kanssa.

Kaikissa kunnissa muovipakkausten erilliskeräyksen järjestäminen ei välttämättä ole mahdollista. Osassa kunnista lajitteluvelvollisuus voi olla jätehuoltomääräyksissä.

Jätelain mukaan vastuu muovipakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä on jätteen tuottajilla eli esimerkiksi tuotteita pakkaavalla teollisuudella. Lainsäädäntö ei kuitenkaan velvoita tuottajia järjestämään pakkausten keräystä kiinteistöillä. Kunnat järjestävät keräyksen kunnallisten jätehuoltomääräysten kautta joko kiinteistöille vapaaehtoisena tai pakollisena.

Taloyhtiön hallitus päättää, mitä yhtiössä lajitellaan

Kun taloyhtiössä herää halu muovipakkausten kierrätykseen, hallituksen on tehtävä asiasta päätös.

”Jos yksittäinen osakas kiinnostuu muovipakkausten kierrätyksestä, hänen kannattaa ottaa asia puheeksi hallituksen jäsenten tai isännöitsijän kanssa. Hallituksen päätöksen jälkeen isännöitsijä voi tilata muovinkeräysastian yhtiön jätehuoneeseen, jos keräys on alueen jätehuollon puolesta mahdollista”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Suurin osa muovipakkausten keräysastian tilanneista taloyhtiöistä on korvannut muovinkeräysastialla yhden sekajäteastian. Kun asukkaat tottuvat kierrättämään muovipakkauksensa, vähenee sekajätteen määrä yleensä merkittävästi. Muovin kiinteistökohtainen keräys voi olla hieman edullisempaa kuin sekajätteen keräys.

Kiinnostuitko? Ryhdy toimiin!

1 Perehdy kunnan jätehuoltomääräyksiin ja järjestä erilliskeräykset määräysten mukaisesti.
2 Kysy asukkailta, mitä jätelajeja haluttaisiin lisäksi kerätä, ja selvitä palveluntarjoajalta mahdollisuudet täydentää taloyhtiön erilliskeräystä.
3 Hanki riittävän kokoiset jäteastiat, mitoita ne oikein ja suunnittele tyhjennysvälit jätehuoltomääräyksiä noudattaen.
4 Helpota tyhjennystapahtumaa jätepisteen hyvällä suunnittelulla.
5 Tee yhteistyötä asuinalueesi kiinteistönomistajien kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteinen keräyspiste.
6 Opasta asukkaita lajittelusta jatkuvasti.
7 Pidä taloyhtiön jätepiste siistinä.

Lisätietoa jätteiden keräysastioista, hinnastoista ja keräyspisteistä löydät oman kuntasi jäteyhtiön sivuilta.