Radonin mittauskausi  kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun. Suomessa radonin aiheuttamat säteilyannokset ovat maailman korkeimpia.

Radon on hajuton, mauton ja väritön terveydellemme vaarallinen jalokaasu. Se kulkeutuu sisälle koteihin ja työpaikoille maaperästä käsin.

Radonin mittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun eli se sijoittuu viileämpään aikaan, jolloin rakennuksia yleisimmin lämmitetään ja ikkunat ja ovet pidetään suljettuina. Tämä luo rakennukseen alipaineen, joka saa radontason nousemaan, kun ilmaa imetään maasta lattian alta.

Näissä olosuhteissa on mahdollista saada korkealaatuisia mittauksia ja vertailukelpoisia lukemia.

Näin radonin mittaaminen onnistuu

Mittauskauden aikana voidaan suorittaa virallista radonpitoisuuksien mittaamista niin kodeissa, työpaikoilla kuin julkisissa rakennuksissakin.

Radonmittauksen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Sitä tarkemman vuosikeskiarvon saa, mitä kauemmin mittaa. Mikäli mittaaminen jää alle kahteen kuukauteen, ei lukemista voida arvioida pitkän aikavälin keskiarvoa tarpeeksi luotettavasti.

Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo saadaan kertomalla mitattu tulos kertoimella 0,9.

”Radonpitoisuuksien mittaaminen on helppoa. Kuluttaja tai esimerkiksi taloyhtiön edustaja voi tilata tätä varten suunnitellut radonmittauspurkit käyttöönsä. Kahden kuukauden kuluttua akkreditoitu laboratorio analysoi ne ja asiantuntija toimittaa analyysin sisäilman radonpitoisuudesta”, Raksystemsin Mikko Näppä Suomen radonhallinnan liiketoimintapäällikkö kertoo.

Radonmittauksen voi saada myös asiantuntijan tekemänä palveluna.

”Vaikka radon on vaikeasti ihmiselle havaittavissa ja terveydelle erittäin haitallista, niin sen mittaaminen ja poistaminen on onneksi helppoa. Vanhojen rakennusten radonpitoisuudet on helposti ja taloudellisesti korjattavissa”, Näppä huomauttaa.

Lue lisää:

TM Pikakoe: Testissä kaksi radonmittaria

Radonin raja-arvo

Asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 300 Bq/m3.

Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3.

Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo lasketaan radonmittauskaudella (1.9.-31.5.) saadusta tuloksesta kertomalla tulos luvulla 0,9. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon tarkkaa määritystä varten on tehtävä vuoden kestävä mittaus.

Jos huoneilman radonpitoisuus ylittää 300 Bq/m3, tulee korjaustoimenpiteisiin ryhtyä.

Lähde: STUK