Teknologian tutkimuskeskus VTT ehdottaa rakennusten verkottamista ja eri toimijoiden läheistä yhteistyötä. Näin saataisiin säätövoimaa sähkömarkkinoille.

Sähkömarkkinan digitalisaatio on tehtävä VTT:n mukaan hallitusti ja yhteisesti sovituilla pelisäännöillä. Sähkön kulutusta pitäisi pystyä tulevaisuudessa ohjaamaan entistä enemmän esimerkiksi rakennusten sähkönkulutusta muuttamalla. Silloin sähköenergian omavaraisuus kasvaa ja sähkönjakelu toimii mahdollisimman häiriöttömästi.

”Kulutuksen hallinnan keskiössä ovat yksittäiset rakennukset ja niiden joustopotentiaalin hyödyntäminen. Suomessa on yli 570 000 sähkölämmitteistä rakennusta, joiden kulutus on suurempi kuin kaikkien maamme ydinvoimaloiden yhteenlaskettu tuotto”, VTT:n erikoistutkija Klaus Känsälä sanoo.

Kysyntäjoustoon eli energian kysynnän vaihteluihin pitää paneutua, jotta markkinoille saadaan lisää säätövoimaa. Rakennusmassassa piilevä säätöpotentiaali tulee tuoda markkinoille esineiden internetin eli IoT-teknologian avulla. Sähkön kulutuksen ja tuotannon säätelyn pitää olla internetpohjaista ja avointa. Säätövoimalle tulee myös luoda markkinapaikka.

Kysyntää ohjataan kaikkien hyväksi

Kysyntäjoustossa kysyntää lisätään tai vähennetään siten, että muutos auttaa saavuttamaan kysynnän ja tuotannon tasapainon. Kysyntäjousto voi siirtää kysynnän toiseen ajanhetkeen, jolloin sähkön saatavuus ja hinta ovat edullisempaa. Kysyntäjouston kehittäminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä sähkön kysyntähuippujen leikkaamiseksi. Kun kysyntä joustaa, säätövoimaa tarvitaan vähemmän.

”Kysyntäjoustossa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Siksi on olennaista madaltaa markkinoille tulon kynnystä”, Klaus Känsälä kertoo.

Internetin ja digitaalisten ratkaisujen ansiosta rakennusten online-hallinta ja reaaliaikainen ohjaaminen ovat jo mahdollisia. Rakennus voi toimittaa tietoa tilastaan ja siitä, voidaanko energian kulutusta lisätä tai vähentää seuraavilla minuuteilla tai tunneilla. Rakennuksen automaatiolla voidaan ohjata yksittäisiä laitteita tai prosesseja kuten lämmitystä tai ilmanvaihtoa asumisolosuhteita heikentämättä.

Kulutusjoustolle oma kauppapaikka

Uusien teknologioiden ja palvelumallien ansiosta kulutuksen jouston voi hyödyntää reaaliaikaisesti osana markkinaa. Tätä varten VTT ehdottaa yhteisen digitaalisen kauppapaikan luomista kulutusjoustolle. Kauppapaikan tulee olla läpinäkyvä hintojen ja reagointiaikojen kanssa sekä mahdollistaa myös pienten sähköerien myynnin kustannustehokkaasti.

”Tällaisessa markkinapaikassa sähköä voisi ostaa ja myydä hyvin nopeilla vasteajoilla kuten osakepörsseissä. Oikein toteutettuna sähkön avoin markkinapaikka toisi vakautta ja omavaraisuutta Suomelle ja jopa mahdollisuuksia myydä säätösähköä muihin maihin”, Klaus Känsälä ehdottaa.

Yhtenä mahdollisena kauppapaikan toteutustapana olisi automatisoida kaupankäyntiä rahapörsseistä tuttujen bottien eli itsenäisesti sille määriteltyjen toimintaohjeiden mukaisesti toimivan tietokoneohjelman avulla. Tehtyjen kauppojen todentaminen voidaan tehdä automaattisesti lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä älyverkoissa.