Suurten kaupunkien vetovoima vahvistuu Suomessa ja väestö keskittyy entisestään. MDI:n tuoreen ennusteen mukaan Helsingin, Tampereen ja Turun seudut kasvavat selvästi vuoteen 2040 mennessä.

Kaupungistumisen eteneminen tietää lisää rakentamista ja rakennusalan työntekijöiden kysynnän kasvua. Jo nyt alalla on jatkuva pula työvoimasta. Siitä kertoo muun muassa ELY-keskusten ammattibarometri.

”Rakennusalan työvoimapula kasvukeskuksissa on tosiasia, joka yhteishaussa valintaansa tekevän nuoren kannattaa muistaa. Vaikka asuntojen rakentamistahti kausittain hidastuisi, rakentaminen ei kasvukeskuksissa lopu. Myös infran rakentamiseen tarvitaan tekijöitä ympäri Suomen. Suunnitteilla olevien miljardiluokan liikenneinvestointien toteutuminen edellyttää runsaasti työvoimaa”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Työpaikkoja eniten siellä missä ala vähiten vetää

Rakennusalan työvoimapula koskettaa ennen kaikkea suuria kaupunkeja, mutta niissä alan ammattiopintoihin haetaan peruskoulun jälkeen vähiten. Erityisen vähän rakennusala kiinnostaa pääkaupunkiseudulla eli juuri siellä, missä työpaikkoja on eniten.

Rakennusalan opintojen vetovoima on maakunnittain tarkasteltuna heikoin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, jotka molemmat ovat vahvan kasvun alueita. Työvoimapulan ja alan opintoihin hakeutumisen ristiriita  tulee esiin vielä julkaisemattoman nuorten hakeutumista ammatillisille koulutusaloille selvittäneen tutkimuksen tuloksissa.

Randell uskoo, että Helsingin Myllypuroon nouseva kansainvälinen huipputason kiinteistö- ja rakentamisalan kampus tulee jatkossa lisäämään alan opintojen houkuttelevuutta Helsingin seudulla. Stadin ammatti- ja aikuisopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen kampus mahdollistaa eri koulutusasteiden opiskelijoiden tiiviin yhteistyön toistensa ja yritysten kanssa.

Rakennusalan opiskelijoilla suuri luotto työllistymiseensä

Hyvät työllisyysnäkymät ovat myös rakennusalan  jo valinneiden tiedossa. Amisbarometri kertoo, että rakennusalan opiskelijoilla on muiden alojen opiskelijoita suurempi luotto omalle alalle työllistymiseen. Myös luottamus mielekkään työn löytymiseen opintojen jälkeen on rakennusalan opiskelijoiden keskuudessa suurempaa kuin muilla aloilla.

Amisbarometriin vastanneet rakennusalan opiskelijat uskovat työllistymiseen myös pitkällä aikavälillä. Vain 2,5 prosenttia piti pysyvän työpaikan löytymistä hyvin epätodennäköisenä. Myös viihtymiseen alalla luotetaan – vain viisi prosenttia pitää alan vaihtamista tulevaisuudessa hyvin todennäköisenä.

(Lähde: Rakennusteollisuus RT)