Rakennusalan käyttämät koneet ovat kolmevuotisen valtakunnallisen valvontahankkeen kohteena. Valvontaa kohdennetaan nyt kaivinkoneisiin ja kuormaajiin.

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä kolmevuotinen valtakunnallinen rakennuskoneiden markkinavalvontahanke. Sillä pyritään varmistamaan, että rakennusalalla käytettävät koneet ovat koneasetuksen vaatimusten mukaisia ja turvallisia tarkoitetussa käytössä.

Tänä ja viime vuonna valvontaa on kohdistettu tapaturmatilastojen perusteella riskialttiisiin rakennussirkkeleihin ja käsin kannettaviin konetoimisiin sahoihin ja leikkuulaitteisiin.

Tarkastettavia asioita ovat olleet koneen CE-merkintä, koneen käyttöohjeet, koneen muut merkinnät, koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, koneen rakenteellinen turvallisuus ja koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.

Rakennusalan liikkuvat koneet kohteena

Koska liikkuvat ja siirrettävät koneet aiheuttavat myös huomattavan määrän tapaturmia, valvontaa aletaan tästä syksystä alkaen kohdistaa kaivinkoneisiin, kuormaajiin ja lisälaitteisiin.

CE-merkintä, koneen käyttöohjeet, koneen muut merkinnät, koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, koneen rakenteellinen turvallisuus ja koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on tarkastettavia asioita. Lisäksi tarkastuksilla kiinnitetään huomioita muun muassa ohjaamon turvallisuuteen, lisälaitteiden lukituksen varmistamiseen ja muuhun turvallisuuteen.

Työsuojeluviranomaiset tulevat tekemään valvontaa valmistajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin suunnatuilla tarkastuskäynneillä sekä messuilla. Tarkastuksista ilmoitetaan pääosin ennakkoon.

Lue lisää:

Monitoimitikkaiden rakenteissa edelleen puutteita

Maanrakennusalalla riittää töitä: Nuori yrittäjä toteutti haaveensa