Lainsäädäntömuutokset ovat Verohallinnon mukaan lisänneet rakennustoimialan verotuottoa ja palkkasummaa. Muutoksia ovat mm. käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä urakan ja työntekijöiden ilmoittaminen.

Verohallinnon selvitysyksikkö tutki lakimuutosten vaikutusta palkkaan, verotukseen ja harmaan talouden estämiseen. Tutkimuksen mukaan uudet säännökset lisäsivät palkkasummaa 300 miljoonaa euroa rakennustoimialalla vuonna 2015. Verotuotto kasvoi 100 miljoonaa euroa samana vuonna.

”Uudistukset ovat toimineet ja harmaa talous vähentynyt rakennusalalla. Muutokset ovat kasvattaneet verotuloja merkittävästi”, Verohallinnon johtaja Janne Marttinen kertoo.

Rakennusalalla otettiin uusia lakeja käyttöön vuonna 2011. Muutokset lisäsivät verotuottoa ja yritysten omaa ilmoittamista. Ilmoittaminen näkyy palkkasumman kasvuna ja uusien yritysten mukaantulona. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin.

Myös omakotitaloa rakennuttavan on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle rakennuslupaa edellyttävästä rakentamistyöstä. Toimenpide- tai purkamisluvan alaisista töistä ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoituksessa on oltava nimi, kohde, yrityksen nimi, palkatun työntekijän nimi, maksetut suoritukset sekä työn aloitus- ja lopetuspäivä.

Työmaarekisteri perustettava

Verohallinnon mukaan uudistukset toimivat, mutta kokonaisuudessa on myös kehitettävää. Ilmoituksissa on edelleen puutteita, vaikka neuvontaa ja ohjausta on annettu. Työmaalle kannattaisi perustaa työmaarekisteri. Rekisteriin kirjattaisiin tarkasti urakka- ja työntekijätiedot sekä ilmoitukset.

”Oikeat ja laadukkaat tiedot ovat tavoitteemme. Myös ilmoitusmenettelyä pitäisi kehittää ja keventää yrityksen näkökulmasta”, Verohallinnon ylitarkastaja Eeva Tiira sanoo.

Työmaarekisteri tehostaisi valvontaa ja auttaisi työmaalla toimivien yritysten ja työntekijöiden tunnistamista. Harmaa talous todennäköisesti vähenisi, kun asiat olisivat läpinäkyviä ja kokonaisuutta valvottaisiin. Vuonna 2019 on tulossa tulorekisteri rakentamisilmoitusten työntekijöistä ja palkoista. Tietoja voidaan silloin vertailla lähes reaaliaikaisesti.

Verokertymä kasvoi vuodessa

Rakentamisen urakka- ja työntekijätiedot ovat kasvattaneet verokertymää. Verohallinnon mukaan veroja saadaan 31 miljoonaa euroa enemmän vuodessa uudistusten ansiosta. Kasvu tulee työnantajien suorituksista ja arvonlisäveron kasvusta.

Yritykset ilmoittavat rakennusalan työntekijöiden palkat aikaisempaa kattavammin rekisteriin. Esimerkiksi ulkomaalaisen työvoiman määrä on kasvanut ilmoitusvelvollisuuden laajentumisen kanssa. Ulkomaalaisten tekijöiden keski- ja mediaanipalkat ovat nousseet eli heidän palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin.

Verohallinnon selvitys on numero 7/2017 ja nimeltään Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista – lainsäädännön vaikuttavuus.