Rakennusdokumenttien tallentaminen on entistä tärkeämpää, kun rakentaminen käy vauhdilla ja urakoita pilkotaan pieniin osiin.

Rakennustyömaalla on tänä päivänä monta tekijää ja usein jopa samaan aikaan. Pääurakoitsija kantaa vastuun kokonaisuudesta, mutta työpaikalla voi liikkua aliurakoitsijoiden työntekijöitä kuten maanrakennuksen ammattilaisia, perustuksen tekijöitä, rungon kokoajia, sähkö- ja putkiasentajia sekä pintatyön tekijöitä.

”Läpinäkyvä rakennusdokumentointi voi parantaa rakentamisen laatua ja edistää hyvää rakentamista”, asuntoministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Pääurakoitsijan tulee hallita kokonaisuus: tuntea tekijät, tietää työvaiheet, suunnitella tulevat tehtävät etukäteen ja olla valmiina muutoksiin. Ihmisiä voi olla työmaalla paljon ja paikalla liikkuu myös erilaisia koneita. Tiukka aikataulu ja pyrkimys kustannustehokkuuteen tahdittavat kokonaisuutta.

Tiedot pilvipalveluun

Kotopro on kehittänyt sovelluksen rakennusaikaisten dokumenttien tekoon ja säilyttämiseen. Tiedot lähetetään ja säilytetään pilvipalvelussa, ja tiedot ovat sopimuksen tehneiden käytettävissä heti ja reaaliaikaisesti. Tämä helpottaa töiden organisointia ja auttaa laadun valvonnassa.

Rakentamiseen liittyvät tiedot ovat saman tien kaikkien työmaalla toimivien ja myös valvovien viranomaisten käytössä. Rakennusvalvonnalla on käyttöoikeudet järjestelmään, jolloin viranomaiset voivat seurata rakentamisen edistymistä ajantasaisesti.

Kotopron järjestelmä perustuu tietojen tallettamiseen, kuvaamiseen ja jakamiseen. Sovellus on yrityksen mukaan käytössä jo 20 000 lisenssin haltijalla tänä päivänä. Tiedot jäävät esimerkiksi rakennuksen asukkaiden käyttöön talon huoltokirjana sen jälkeen, kun itse rakennusprojekti on päättynyt.

Aikaa ja resursseja säästyy

Järjestelmä tuottaa rakennustyömaan pöytäkirjat, tarkastusraportit ja muut dokumentit automaattisesti pdf-muotoon. Tiedot siirretään pilvipalveluun ja dokumentit löytyvät sieltä. Aineisto on heti valmis käytettäväksi, kun siihen tallennetaan tietoa. Läpinäkyvällä ja ajantasaisella dokumentoinnilla voidaan parantaa työmaan rakentamisen laatua, säästää aikaa ja ohjata resursseja järkevästi.

Kaikki tärkeä tieto rakentamisesta on heti saatavilla, ja dokumentteja voidaan hyödyntää esimerkiksi urakoitsijakokouksissa. Tämä lisää yhteisymmärrystä ja vähentää erimielisyyksiä. Johonkin työvaiheeseen ei tarvitse palata eikä rakenteita ruveta purkamaan, kun työvaihe on kuvattu ja tiedot säilytetty kaikkien käyttöön.

Kotopron järjestelmään voi tallentaa myös sertifikaatit, takuutodistukset ja käyttöohjeet. Niistä on hyötyä rakennuksen käyttäjälle tulevaisuudessa. Järjestelmän pääkäyttäjä voi jakaa käyttöoikeudet mahdollisimman monelle ja antaa myös mahdollisuuden muokata kokonaisuutta. Pääkäyttäjä voi olla rakennustyöstä vastaava pääurakoitsija, joka antaa oikeuksia aliurakoitsijoille ja työntekijöille.