Rakennuselementtien asennuksissa on työmailla eri puolilla Suomea tapahtunut vakavia työtapaturmia. Aluehallintovirasto pitää tilannetta huolestuttavana.

Työsuojeluviranomaiset ovat huolissaan elementtiasennuksiin liittyvistä työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Työmailla eri puolella Suomea on viime aikoina sattunut kuolemaan johtaneita ja vakavia työtapaturmia elementtiasennuksen yhteydessä.

”Eräässäkin työtapaturman tutkinnassa todettiin vakavat puutteet TT-laatan asennustyön yhteydessä, jonka johdosta pilarilinja kaatui. Todelliset puutteet olivat asennustyön aikainen tuennan puuttuminen ja puutteellinen rakennesuunnittelu”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Rakennuselementtien asennusten läheltä piti -tilanteet lisääntyneet

Elementtiasennukseen liittyviä työtapaturmia on ollut aina, mutta viime vuosien aikana elementtiasennukseen liittyvät työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ovat lisääntyneet. ”Voidaan jo ehkä puhua pienimuotoisesta huolestuttavasta negatiivisesta ilmiöstä rakennustyömailla”, ylitarkastaja Mikko Koivisto tarkentaa.

Betonista valmistettujen elementtien tuotantoketju elementtitehtaalta työmaalle aina lopulliseen kiinnitykseen asti sisältää monta vaarallista työvaihetta.

”Yksi tärkeimmistä asioista elementtiasennuksen työturvallisuudessa on väliaikaisen tuentaan ja lopulliseen kiinnitykseen liittyvät toimenpiteet. Se on korostunut monessa työtapaturmassa. Jos siinä epäonnistutaan, seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Ja jos lopullinen kiinnittäminen tapahtuu jälkibetonoinnilla, niin sen lujuuden kehitystä on seurattava erityisesti talvirakentamisessa”, sanoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Asennussuunnitelmia ei aina noudateta

”Rakennesuunnittelijan on vielä hyväksyttävä elementtien asennussuunnitelma ennen elementtien asennusta. Työturvallisuusmielessä haasteellisissa elementtiasennuksissa korostuu rakennesuunnittelijan ja työmaan johdon välinen yhteistyö”, kertoo Mikko Koivisto.

Elementtien asennuksessa tulee huomioida muun muassa nostoapuvälineiden ja nostolaitteiden sopivuus elementtien asennukseen, putoamissuojaus, asennuksen aikana käytettävät työtasot, työtelineet, henkilönostimet, henkilönostokorit ja nousutiejärjestelyt. Elementtien asennussuunnitelmassa on selvitettävä mm. nostotyössä käytettävä nostokalusto, taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeittäin, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset.

Asennusnosturiksi on valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen suunniteltu ja soveltuva nosturi. Itse työssä nosturinkuljettajalla on oltava esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen, asennustyöntekijöillä on oltavat perehdytys työtehtävään ja tiedettävä oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät asiat.

AVI:n mukaan suurin haastava tekijä elementtien asennuksessa on työmailla vallitseva jatkuva kiire, joka johtuu rahasta.

”Rakennuttajan tulisi antaa työmaan toteutukselle sellaiset aikamääreet, että jokainen työvaihe voidaan toteuttaa turvallisesti. Ikävä kyllä se on harvoin näin ja työvaiheita toteutetaan jatkuvassa kiireessä”, ylitarkastaja Mikko Koivisto toteaa.

Lue lisää:

Työturvallisuuskilpailu osoitti rakennusalan kaksijakoisuuden