Rakennuskonevuokraus on rajussa kasvussa, mutta se kääntyy miinukselle vuonna 2023.  Talouden kasvunäkymät ovat hiipuneet Ukrainan sodan takia niin maailmalla kuin Suomessa. Talouden kasvun ennakoidaan kuitenkin jatkuvan sekä tänä että ensi vuonna. Tällä hetkellä Ukrainan sodan vaikutus talouteen on jäämässä selkeästi pienemmäksi kuin koronapandemian.

Suomessa rakentaminen kasvaa vahvasti kuluvana vuonna, mutta kääntyy laskuun ensi vuonna. Tänä vuonna kasvua vetää toimitilarakentaminen, mutta myös asuntorakentaminen pysyy kasvussa. Ensi vuonna rakentamisen määrä vähenee kaikilla pääsektoreilla korjausrakentamista lukuun ottamatta.

Rakennuskonevuokrauksen määrä kasvoi vuonna 2021 2 prosenttia eli marraskuun 2021 ennusteen mukaisesti. Vuoden 2022 ennuste on +8 prosenttia (marraskuussa 2021 +6 %). Rakentamisen painottuminen paljon vuokrakoneita käyttävään toimitilarakentamiseen vuonna 2022 kasvattaa vuokrakonekysyntää. Ensi vuonna konevuokrauksen ennakoidaan vähenevän -2 %. Rakennuskonevuokraus vähenee, mutta teollisuuden, palvelujen ja kuluttajien konekysyntä kasvaa edelleen.

Talouden ennusteita on laskettu

Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio, korkojen nousu, Kiinan kasvun hidastuminen zero-covid sulkujen takia sekä tuotteiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat keskeiset talouskasvua hidastavat tekijät. Yritysten luottamus- ja ostopäällikköindeksit laskivat hieman maaliskuussa, mutta pysyivät edelleen korkealla sekä maailmalla että Suomessa.

Sekä maailmantalouden että Euroalueen kasvuennustetta vuodelle 2022 on pienennetty n. 0,5 %-yksikköä alkuvuonna tehdyistä ennusteista (4,2 % ->3,7 %). Suomen bkt-ennusteita vuodelle 2022 on pienennetty enemmän, yli 1 %-yksikköä. Valtaosa uusista ennusteista sijoittuu välille 1,5…2 %. Matalimmat ennusteet vuodelle 2022 ovat 0,5 prosentin tasolla. Miinusmerkkisiä talousennusteita vuodelle 2022 ei ole esitetty. Vuoden 2023 talousennusteet pysyivät lähes entisellä tasollaan n. 1,5 prosentissa.

Talouden kasvua tukee hyvä työllisyyskehitys. Työllisten määrä on kasvanut ja näkyy sekä kulutusmahdollisuuksien paranemisena että lisääntyvinä verotuloina. Korkea ja kiihtyvä inflaatio heikentää kuitenkin kuluttajien ostovoimaa.

Toimitilarakentaminen veturina

Uusien asuntojen rakentaminen toimi rakentamisen veturina vuonna 2021. Kasvussa olivat mukana kerrostalojen ohella myös omakoti- ja rivitalot. Asuntoaloitusten määrä vuonna 2021 nousi 47 000 asunnon tasolle. Asuntorakentamisen rakennusluvat ovat laskeneet helmikuussa 2022 39 000 asunnon tasolle ja aloitusten määräksi vuonna 2022 ennakoidaan 38 000 kappaletta ja ensi vuonna 35 000 kappaletta. Lasku on paluuta ylikorkeista tuotantomääristä kohti tarpeen mukaista tasoa.

Toimitilarakentaminen kasvaa vahvasti alkaneena vuonna. Taustalla ovat voimakas talouskasvu 2021, yritysten kapasiteetin korkea käyttöaste ja siitä seuranneet investoinnit sekä julkisen sektorin panostukset rakentamiseen. Toimitilarakentaminen toimii rakentamisen veturina tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa.

Uudistalonrakentamisen määrän nopea kasvu vuonna 2022 pohjautuu valtaosin sekä asunnoissa että toimitiloissa jo tehtyihin aloituksiin. Tällä hetkellä, huhtikuun lopussa uudisrakentamisessa on kova vauhti päällä, joka alkaa hiipua laskevien aloitusmäärien myötä ja näkyy uudistalonrakentamisen määrän n. 10 prosentin laskuna vuonna 2023.

Rakentamisen hintojen nousu ja materiaalien heikko saatavuus jarruttavat hankkeiden aloituspäätöksiä lähikuukausina.
Korjausrakentaminen kasvaa 1…2 % kuluvana vuonna ja kasvu kiihtyy ensi vuonna.

Rakennuskonevuokraus kasvaa tänä vuonna kohisten

Vuokraustoiminnan arvo oli viime vuonna 900 miljoonaa euroa, volyymi kasvoi 2 prosenttia. Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin konevuokrausalan käyttäjäsektori, arvo v. 2021 oli 590 miljoonaa euroa.

Rakennuskoneiden vuokratoimiala on kehittynyt myönteisesti myös korona-aikana. Vuokramarkkinat kasvoivat vuonna 2021 2 prosenttia. Suurinta kasvu oli rakentamisen ulkopuolisilla aloilla (+8 %). Vuonna 2022 kasvu kiihtyy selvästi, noin 8 prosenttiin. Suurinta kasvu on uudistalonrakentamisessa, 16 prosenttia.

Vuonna 2023 konevuokrauksen ennakoidaan vähenevän (-2 %). Väheneminen aiheutuu suurimman käyttösektorin, uudistalonrakentamisen vuokrakäytön suuresta vähenemisestä (-7 %). Sekä asunto- että toimitilarakentamisen vuokrakonekäyttö vähenevät.

Rakennuskoneiden vuokraus korjausrakentamiseen on kärsinyt ammattimaisen korjausrakentamisen vähenemisestä ja kasvu on ollut hidasta. Kasvu käynnistyi viime vuonna ja kiihtyy tänä ja ensi vuonna (+3 ja +3 %). Telineiden ja sääsuojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Rakennuskoneiden myynti ja tuonti kasvoi noin 5 % vuonna 2021. Ennuste vuodelle 2022 on kohentunut ja on +10 prosenttia.

Lähde: Forecon Oy