Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat 2,8 prosenttia heinäkuussa 2018 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tarvikepanosten hinnat kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan 3,2 prosenttia, palveluiden hinnat 2,2 prosenttia ja työpanosten hinnat 2,5 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Rakennuskustannusindeksi oli tilaston mukaan sata vuonna 2015, ja nyt tämän vuoden heinäkuussa pisteluvussa 103,6.

Tilastokeskus tarkastelee kustannuksia ammattimaisen uudistalorakentamisen näkökulmasta, ja painottaa kokonaisindeksiä kustannuslajeittain ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Tarkastelussa on asuinrakentaminen ja muu talonrakentaminen, jälkimmäistä painotetaan edellistä hieman enemmän. Kustannuslajeittain työ- ja tarvikepanosten painoarvo on suurin piirtein samaa luokkaa, palveluiden selkeästi vähemmän.

Kokonaisindeksi nousi

Kesäkuusta heinäkuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat kasvoivat kuukaudessa 0,3 prosenttia ja palveluiden 0,6 prosenttia. Työpanosten hinnat pysyivät edellisen kuukauden tasolla.

Eniten kallistuivat betonielementit, puutavara ja vesikatteet tarvikkeista. Elementtien hinta nousi 11,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, puutavara 10 prosenttia ja vesikatteet 3,8 prosenttia. Pintarakenteiden hinnat sen sijaan putosivat 7,5 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan.

Teknisistä järjestelmistä hintaa nostivat kiintokalusteet, hanat ja kodinkoneet sekä lämpöön, veteen ja viemäröintiin liittyvät tarvikkeet. Kunkin tuoteryhmän hinnat nousivat 2,9 prosenttia edelliseen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Ilmanvaihtolaitteiden hinnat pysyivät Tilastokeskuksen mukaan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Telineet, sääsuojaus ja kuljetukset

Työpanoksista eniten kallistuivat työmaatilat, telineet, sääsuojaus sekä kuljetukset. Edellisen ryhmän hintanousu oli neljä ja jälkimmäisen 2,7 prosenttia. Työmaapalvelussa oli myös hinnan pudotuksia. Työmaan energian hinta putosi yhden prosentin ja muottikaluston 0,2 prosenttia heinäkuussa verrattuna viime vuoden heinäkuuhun.

Tilastokeskuksen rakennuskustannusten ennuste ja taulukot löytyvät täältä:  http://tilastokeskus.fi/til/rki/2018/07/rki_2018_07_2018-08-15_tie_001_fi.html?ad=notify