Rakennuskustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 0,7 prosenttia vuoden 2017 joulukuussa vuodentakaisesta. Tarvikkeet ja palvelut kallistuivat, työpanosten hinta putosi.

Tilastokeskuksen mukaan tarvikepanosten hinnat nousivat 2,2 prosenttia ja palveluiden 1,3 prosenttia edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Samanaikaisesti rakentamisen työpanosten hinnat laskivat 1,3 prosenttia. Työpanosten hintojen lasku selittyy pienentyneillä työnantajan sosiaalikustannuksilla verrattuna vuoteen 2016.

Marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi lähes ennallaan. Tarvikkeiden hinnat nousivat kuukaudessa 0,1 prosenttia. Työpanosten sekä palveluiden hinnat pysyivät marraskuun tasolla.

Rakennuskustannusten kokonaisindeksi kasvoi vuoden 2017 tammikuusta joulukuuhun 1,1 prosenttia. Kustannuskehitys oli maltillista ottaen huomioon rakentamisen muiden indikaattorien, kuten liikevaihdon, palkkasumman ja rakennuslupien, kehityksen vastaavalla ajanjaksolla. Kustannuslajeista tarvikepanosten hinnat kasvoivat 1,9 prosenttia ja palveluiden hinnat 1,4 prosenttia koko vuonna.

Elementit, rakenteet ja vesikate

Vuonna 2017 tarvikkeiden hinnoista kasvoivat eniten betonielementtien (8,2 prosenttia), teräsrakenteiden (4,7 prosenttia) sekä vesikatteiden (4,4 prosenttia) hinnat. Samaan aikaan esimerkiksi pintarakenteiden hinnat laskivat 8,8 prosenttia.

Palveluiden hinnoista kasvoivat eniten liittymismaksujen (3,9 prosenttia), työmaatilojen, telineiden ja sääsuojauksen (2,9 prosenttia) sekä muottikalustojen ja tuentojen (2,5 prosenttia) hinnat. Laskua oli työmaan energian hinnassa, joka laski 2,9 prosenttia. Työpanosten hinnat eivät kasvaneet käytännössä ollenkaan vuoden 2017 tammikuun ja joulukuun välillä.

Myös rakennuskustannusindeksissä näkyy kilpailukykysopimuksen vaikutus. Työpanoksia mitataan rakennuskustannusindeksissä rakennusyrityksen tai urakoitsijan näkökulmasta, joten työpanoksen hinta muodostuu palkasta ja sosiaalikustannuksista. Työnantajan maksamat sosiaalikustannukset pienentyivät rakennusalalla verrattuna vuoteen 2016.

Työpanosten hinnat

Työpanosten hinnat laskivat vuoden 2017 tammikuussa 1,4 prosenttia verrattuna joulukuuhun 2016. Samaan aikaan rakennusalan keskiansiot eivät laskeneet. Kun samaan aikaan rakennusalalla jatkettiin työehtosopimusten voimassaoloa helmikuun 2018 loppuun ilman palkankorotuksia, työkustannusten hinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2017 aikana.

Koska työpanosten paino rakennuskustannusten kokonaisindeksissä on 40 prosenttia, oli työpanosten hintakehityksellä keskeinen vaikutus rakennuskustannusten maltilliseen kehitykseen vuonna 2017. Myös kuluttajahintojen muutos eli inflaatio oli vähäistä eli 0,7 prosenttia vuonna 2017.