Rakennusmateriaalien hinta ja saatavuus ovat eläneet raaka-aine- ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Kuluttajat ovat silti tarkkoja siitä mitä ja keneltä hankkivat.

Nyt rakennetaan ja remontoidaan materiaaleista, joiden tuottaminen ja käyttäminen on ympäristöystävällistä ja ostetaan palveluita toimijoilta, jotka hoitavat työnantajavelvoitteensa vastuullisesti. Yli puolet suomalaisista suunnittelee remonttia tai rakennusprojektia, 39 prosenttia suomalaisista aikoo remontoida tänä vuonna. Rakennusmateriaalien tuottajille suosio näkyy paitsi kysyntänä, myös kasvavina vastuullisuusvaatimuksina.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän, jotta rakentamisen ja remontoinnin tuotteet ja palvelut tuotetaan ympäristön ja työntekijöiden kannalta vastuullisesti.

Rakennusmateriaalien vastuullisuus kiinnostaa

Rakentajan ja Kantar TNS:n yhteiseen tutkimukseen vastasi helmikuussa 1 066 suomalaista. Heistä yli 40 prosenttia oli valmiita maksamaan enemmän ympäristön kannalta vastuullisesta kuin vaihtoehtoisesta tuotteesta. Kolmasosa suhtautui valintatilanteeseen neutraalisti ja vain alle 20 prosenttia ei maksaisi enempää ympäristöystävällisestä tuotteesta.

Yli 45 prosenttia tutkimukseen vastanneista vaatii saada tietää rakennustuotteiden ja raaka-aineiden alkuperän sekä tuotantoketjun vaiheet. Yli 41 prosenttia suomalaisista sanoo, että kotimaisuus on yksi tärkeimmistä valintakriteereissä rakentamisen ja remontoinnin tuotteita tai palveluita hankittaessa.

Yhtä tärkeinä kriteereinä suomalaiset pitävät vain hintaa, asiakaspalvelua sekä takuu- ja huoltomahdollisuuksia.

Kuluttajatutkimuksen mukaan 53 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rakennusalan pitäisi taistella ponnekkaammin ilmastonmuutosta vastaan. Heidän mielestään suomalaisten rakennusalan yritysten pitäisi taistella enemmän ilmastonmuutosta vastaan esimerkiksi jätteenkäsittelyn ja materiaalien avulla.

Työntekijöiden olot koetaan hyviksi

Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista luottaa siihen, että kotimaisissa rakennusalan yrityksissä työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat hyvät ja työehdot lain ja yhteisten sopimusten mukaisia. Vain 12 prosenttia tutkimukseen vastanneista epäili, että työskentelyolosuhteet suomalaisissa rakennusalan yrityksissä eivät ole kunnossa.

Työntekijöiden vastuullinen kohtelu painaa kuluttajien valinnoissa. Jos työskentelyolosuhteista ja työehtojen noudattamisesta on kerrottu avoimesti ja kuluttaja voi vakuuttua siitä, että asiat ovat kunnossa, hän valitsee todennäköisemmin tämän kuin kilpailevan yrityksen tuotteen tai palvelun. Yli 50 prosenttia vastaajista on jopa valmiita maksamaan enemmän vastuullisena työnantajan tunnetun yrityksen palveluista.

Lue lisää:

Puun hinta laskee hitaasti, muuta rakennuskustannukset nousevat

Pohjoismainen valmisbetonitoimittaja tuo myyntiin ekobetoni