Rakennusmateriaalit ovat muuttuneet aiempaa päästöttömämmiksi. Se on yksi syy, miksi kotien sisäilmasta löytyy enää vain vähän haitallisia VOC-yhdisteitä.

Sisäilmaan kertyy haihtuvia orgaanisia VOC-yhdisteitä tuottavat kotiin muun muassa rakennusmateriaalit, sisustustuotteet, siivous- ja puhdistusaineet, hajusteet ja kosmetiikasta. Myös esimerkiksi elintarvikkeista ja ruuanlaitosta, asukkaista ja lemmikkieläimistä sekä kynttilöiden poltosta vapautuu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Yhdisteitä voi kulkeutua sisäilmaan ulkoa ilmanvaihdon tai tuuletuksen kautta. Ulkoilman yhdisteet voivat olla peräisin esimerkiksi liikenteestä, teollisuudesta tai puun pienpoltosta.

Rakennusmateriaalit muuttuneet aiempaa päästöttömämmiksi

THL tutki vuosina 2010–2019 haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kokonaispitoisuutta asunnoissa, ja tänä aikana pitoisuus laski 40 prosenttia. Syynä pienenemiseen ovat muun muassa uudet vähäpäästöiset rakennusmateriaalit.

”Pitoisuuksien laskuun on vaikuttanut todennäköisesti esimerkiksi liikenteen sekä rakennusmateriaalien päästöjen pieneneminen”, arvioi THL:n tutkija Miina Juntunen.

Aineiston perusteella haihtuvien orgaanisten yhdisteiden keskimääräiset pitoisuudet kodeissa ovat Suomessa vähintään viisinkertaisesti kansainvälisiä terveysperusteisia ohjearvoja pienempiä, ja useimmiten ne alittavat ohjearvot sata- tai tuhatkertaisesti.

Vaikka keskimääräiset pitoisuudet aineistossa olivat pieniä, voi jonkin yhdisteen pitoisuus ylittää terveysperusteisen ohjearvon yksittäisissä asunnoissa – yleensä kuitenkin vain lievästi.

”Arvon ylittyminenkään ei suoraan tarkoita sitä, että terveysvaikutukset olisivat todennäköisiä”, Juntunen sanoo.

Yli 1300 näytteeseen perustuva selvitys tukee arviota, että Suomessa haihtuvat orgaaniset yhdisteet eivät ole merkittävä sisäympäristön laatua heikentävä tekijä.

Lue lisää:

Antibakteeriset laatat ja lattiat tulivat koteihin

TM Testissä sisäilman laadun mittarit