Rakennusteollisuus RT myönsi kahdeksalle väitöskirjatutkijalle viiden tuhannen euron apurahat. Tutkimuksia luonnehdittiin monipuolisiksi ja korkeatasoisiksi.

Apurahan väitöskirjatyöhön saivat diplomi-insinöörit Jenni Inkinen, Perttu Leppänen, Sami Lestinen, Antti Puustinen, Petteri Uusitalo sekä Jaakko Vihola. Samoin palkittiin valtiotieteen maisteri Marja Mesimäki sekä Master of Science Abdollah Noorizadeh.

”Aihekirjo oli monipuolinen ja hakijoita oli runsaasti. Hakemuksissa oli vahvasti edustettuna tuottavuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät aiheet”, Rakennusteollisuus RT:n johtaja Jukka Pekkarinen kertoo.

Huomiota kiinnitettiin aiheen ajankohtaisuuteen, väitöstutkimuksen etenemiseen sekä hankkeen vaikuttavuuteen rakennusteollisuudessa apurahan saajia valittaessa. Palkinnot jakaa vuosittain RT sekä rakennusalan jatkokoulutusrahasto. Tänä vuonna apurahat jaettiin neljännentoista kerran.

Metallisavupiippuja ja kupariputkia

Perttu Leppänen tutkii väitöskirjatyössään metallisten savupiippujen paloturvallisuutta suomalaisissa olosuhteissa ja asennustavoilla. Viime vuosina metallisavupiipuista on aiheutunut runsaasti tulipaloja maassamme. Eurooppalaiset standardit sisältävät paljon puutteita eivätkä sovellu suomalaisiin olosuhteisiin ja asennuksiin.

Tutkimuksen avulla tulisijojen ja metallisavupiippujen testausta voidaan kehittää vastaamaan paremmin olosuhteitamme. Lisäksi tutkimus antaa konkreettisia tapoja parantaa savupiippujen ja niiden läpivientien paloturvallisuutta.

Jenni Inkinen käsittelee väitöskirjassaan kuparimateriaalia juomavesiputkistoissa ja kosketuspintojen antimikrobisuutta. Tutkimuksessa arvioidaan, kuinka kupariputki sekä muut ympäristötekijät vaikuttavat veden laatuun. Työn tuloksena voidaan antaa suosituksia kuparimateriaalien oikeasta käytöstä ja eri olosuhteiden terveysvaikutuksista.

Sisäilmaa ja viherkattoja

Sami Lestinen selvittää sisäilman virtausolosuhteita. Lämpökuormat vaikuttavat ja muuttavat huonevirtauksia. Väitöskirja tuo tietoa, kuinka ilmavirtaukset vaikuttavat sisäilmaan, kehitetään uusia mittareita sekä huomioidaan terveysnäkökohdat. Tuloksista on hyötyä suunnittelussa ja lvi-alan koulutuksessa.

Marja Mesimäki kartoittaa viherkattoja, tutkii kattojen rakentamista ja selvittää laadukkaiden viherkattojen vaatimuksia. Tutkimus antaa tietoa hyvistä viherkattojen ratkaisuista suunnittelijoiden käyttöön ja tutkimuksessa selvitetään myös rakennuksiin yhdistetyn kasvillisuuden laatutekijöitä käyttäjän näkökulmasta.

Antti Puustinen tutkii hankintatoimen vastuullisuutta ja innovatiivisuutta. Väitöskirjatyössä tuodaan ratkaisumalleja hankintaan ja johtamiseen. Petteri Uusitalon työ keskittyy lean-suunnittelunohjaukseen. Työn tavoitteena on löytää paras prosessi suunnitteluun ihmisten, menetelmien ja teknologian välille. Jaakko Vihola selvittää vuokratilaelementtien käyttöä ja mahdollisuuksia kunnissa. Abdollah Noorizadeh tutkii malleja, joiden avulla urakoitsija voi valita ja kehittää toimittajaverkostoaan.