Rakennusteollisuus on pakkausten jälkeen toiseksi suurin muovien käyttökohde Suomessa sekä Euroopassa. Rakentamiseen käytetään Suomessa vuosittain yli 20 prosenttia muovien kokonaismäärästä.

Muovia käytetään kaikissa rakennuksen osissa, mutta eniten sitä löytyy kaapeleista, putkista ja eristeistä. Merkittävän osan kertakäyttöisestä muovista on rakennustuotteiden pakkauksissa. Rakennusvaiheen jälkeen muoveja kertyy rakennuksiin lisää myös huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovijätteen erilliskeräys, kierrätys ja kierrätysmuovista valmistettujen muovituotteiden käyttö rakentamisessa on vielä melko vähäistä. Työmailla tapahtuvan erilliskeräyksen lisääminen ja kierrätysasteen nostaminen nykytasosta edellyttää, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan ja lajitteluratkaisut tunnetaan paremmin. Esimerkiksi rakennustyömailla syntyvä pakkaamiseen käytettävä kutistekalvo olisi mahdollista kierrättää.

“Tarvitsemme konkreettista ohjeistusta kaikille rakennushankkeissa mukana oleville tahoille, jotta löydämme tapoja vähentää ja tehostaa muovimateriaalin käyttöä. Nämä tavat tulee saada muutettua rakennusalan standardeiksi. Tavoitteena on selvittää, kuinka muovien käytön optimointi ja vähämuovisuus otetaan osaksi päätöksentekoa,” toteaa Aran yliarkkitehti Vesa Ijäs.

Pilottikonteena vauokra-asuntokohde

Premico, Lujatalo, Ara, Ympäristöministeriö ja Kuntarahoitus selvittävät yhteisessä projektissa muovin kiertotalouden mahdollisuuksia rakennusteollisuudessa sekä etsivät keinoja, joilla päästäisiin kohti vähämuovisuutta.

Vastauksia haetaan muun muassa siihen, mitä tilaajan tulisi ottaa huomioon hankkeen valmistelussa ja tarjouspyynnössä, tai miten urakoitsijan tulisi vastata tarjouspyynnön vaatimuksiin.

Projektissa hyödynnetään Premico Asuntorahasto II ja Lujatalon Vantaan Koivukylään rakentamaa 76 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon pilottikohdetta. Kohde on Ympäristöministeriön laatiman rakentamisen muovitiekartan hanke ja se on hyväksytty Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen piiriin.

Pilottikohde valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Muovitiekartan tarkoituksena on parantaa muovien tunnistamista rakentamisessa sekä lisätä muovijakeiden erilliskeräystä työmailla ja näin osoittaa askeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta.

Selvitys vähämuovisuuden tilanteesta rakennusteollisuudessa ja muovin kiertotaloutta edistävistä toimintatavoista valmistuu maaliskuussa 2021. Toimintatavat on tarkoitus ottaa käyttöön laajasti rakennusalalla ja jakaa myös muihin Pohjoismaihin. Projekti on osa Pohjoismaista kiertotalouden LOOP-ekosysteemiä, jonka tavoitteena on toteuttaa konkreettisia kiertotalouden ratkaisuja. Selvityksen toteuttajana toimii Avanto Ventures.

Lue lisää:

Muovin määrä rakentamisessa tarkastelun alla

Remontti- ja pakkausjäte päätyy liian usein sekajätteeseen: Näin kierrätät jätteet oikein