Suomen kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnat toteuttavat kosteudenhallinnan teemakuukauden syyskuussa 2018. Syyskuu on vuoden kostein kuukausi, jolloin on hyvä aika jumpata kosteudenhallintasuunnittelu, toteuttaminen ja tarkastaminen hyvän rakentamistavan mukaiselle tasolle.

Teemakuukauden aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kosteudenhallintaan liittyvät, vuodenvaihteessa tiukentuneet määräykset ovat rakennushankkeen eri osapuolten tiedossa ja ne toteutuvat hankkeen kaikissa vaiheissa. Rakennusvalvonnoissa varmistetaan hankkeista vastaavien suunnittelijoiden, työnjohdon ja kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa muun muassa, että kosteudenhallintaan liittyvät suunnitelmat ovat kunnossa, rakenteiden kuivumisaikoja noudatetaan ja rakennustarvikkeet on kosteudelta suojattu.

”Syyskuu on hyvää aikaa vauhdittaa rakennustyömaiden kosteudenhallintaa. Viime vuonna tehty kosteudenhallinnan suositus tähtää siihen, että rakennus pysyy kuivana koko rakentamisen ajan. Hyvä olisi, jos suositus otettaisiin viipymättä käyttöön kaikissa Suomen kunnissa. Toivon, että rakennusalan syyskuun kampanja kirittää tässä meitä uuteen vauhtiin”, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka toteaa.

Erilaisista kosteusvaurioista ja niiden korjaamisesta aiheutuu vuosittain valtakunnallisesti arviolta jopa yli miljardin euron kustannukset. Rakennusvalvontojen syyskampanjalla halutaan edesauttaa hyvien kosteudenhallintakäytäntöjen omaksumista ympäri Suomen.

Myös kansalaiset voivat tehdä ilmoituksia havaitsemistaan hyvistä esimerkeistä tai laiminlyönneistä rakennustyömaiden kosteushallintaan liittyen. Säilytetäänkö esimerkiksi rakennustarvikkeita työmailla asianmukaisesti, säältä suojattuna? Havainnoistaan voi kertoa www.kosteusjumppa.fi -sivustolla 1.9.-30.9.2018 välisenä aikana.

Kampanjakuukauden aikana tehdyistä huomioista ja ilmoituksista julkaistaan kooste www.kosteusjumppa.fi -sivustolla vuoden lopulla.

Rakennusalan ammattilaisille hyödynnettäväksi tarkoitettu teemakuukauden toimintamalli ja muut liitteet löytyvät samalta verkkosivustolta Toimintamallin pääpiirteet -osiosta.

TOPTEN-rakennusvalvontoihin kuuluvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Porin ja Kouvolan rakennusvalvonnat (www.pksrava.fi ).

Teemakuukausi on jatkumo 15.3.2017 allekirjoitetulle rakennusalan yhteiselle sitoumukselle onnistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta.

Kuivaketju10 –toimintamallia suositellaan käyttöön otettavaksi kaikessa rakentamisessa. Kuivaketju10 on koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan kattava toimintamalli. Se sisältää hyvän rakennustavan mukaiset kosteudenhallinnan menettelytavat rakennushankkeen osapuolille rakennushankkeen eri vaiheissa.

 Sitoumuksessa ovat mukana kaikki rakentamisen osapuolet: TOPTEN-rakennusvalvonnat, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, SKOL ry ja Rakentamisen Laatu RALA ry.