Peab on tehnyt valtakunnallisen sopimuksen ulkopuolisen kosteudenhallinta-koordinaattori- ja rakennustöiden valvojayrityksen kanssa. Yrityksen tavoitteenaan on kehittää rakentamisensa laatua laaja-alaisesti.

Peab on solminut yhteistyösopimuksen Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kanssa solmittiin toukokuun lopussa. Sopimus pitää sisällään kaikki toiminnot tilaamisvaiheesta rakennuksen valmistumiseen asti. Kosteudenhallintakoordinaattori kiinnitetään hankkeeseen jo ennen suunnittelijoita.

Ulkopuolisen kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa aikataulun realistisuuden arviointi, sekä laatu- ja kosteudenhallinnan riskien minimointi.

Peab on jo aiemmin tehnyt tekoja rakennusalan kosteudenhallinnan osalta. Yritys haastoi alan suurimmat toimijat mukaan kehittämään kosteudenhallintaa rakennusalalla. Tuloksena 14 suurinta rakennusliikettä ryhtyi kehittämään eKosteus-verkkokoulutusta. Jokainen peabilainen rakentaja suoritti kosteudenhallinnan verkkokoulutuksen jo heti sen valmistuttua.

Kaikissa Peabin omaperustaisissa asuntohankkeissa on ollut kosteudenhallintakoordinaattori vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi yritys on ottanut käytännöksi muun muassa jokaviikkoiset kosteudenhallintakierrokset työmailla sekä erityiset kosteudenhallinnan teemaviikot.

Valvontaa lisätään

Peabin mukaan kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää rakentamisvaiheessa työmaaorganisaation kosteudenhallinnan tärkeimpiin osa-alueisiin. Kumppanuus-yritykseltä tulee mukaan tässä vaiheessa myös rakennustyön valvoja. Rakennustyön valvojan tehtävänä on valvoa muun muassa aikatauluja, teknisen toteutuksen laatua, työmaan turvallisuutta sekä dokumentointia. Hän raportoi projektin etenemisestä kuukausittain osakkeen ostajille asti. Luovutusvaiheessa rakennustyön valvoja tarkastaa asunnot Peabin työnjohtajien jälkeen.

Kumppanuusyritys raportoi kaikista käynnissä olevista hankkeista Peabin johdolle ja raportoinnin myötä kumpikin yritys näkee valtakunnallisesti kohteiden tilanteen.

Lue lisää:

Kosteuden riskitekijät näkyvät rakennustyömailla ja korjausrakentamisessa

Suomalaiskeksintö estämään puuelementtien kosteusongelmia