Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,8 prosenttia. Kasvua oli 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Voimakkainta kasvu oli edelleen talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 13,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto puolestaan väheni 1,8 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi kolmannella neljänneksellä talonrakentamisen toimialalla 9,4 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla 3,0 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä väheni 3,6 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja siirtyy käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen. Tilastokeskus julkaisee tiedot uudella perusvuodella ensimmäisen kerran huhtikuussa 2018.