Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia kesä-elokuun aikana vuonna 2017. Rakentamisen myynnin määrä lisääntyi 4,9 prosenttia.

Kaikki rakentamisen toimialat kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Käyrät osoittavat koilliseen talonrakentamisessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Kun rakentamisen liikevaihdot olivat vuonna 2007 indeksissä sata, tänä vuonna indeksi on esimerkiksi talonrakentamisessa lukemassa 150.

Koko rakentamisen liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 8,3 prosenttia. Vahvinta kasvu oli talonrakentamisessa 11,4 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 8,3 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat mm. rakennusten ja rakennelmien purku, rakennuspaikan raivaus ja muut rakentamista edeltävät valmistelutyöt.

Vaatimattomin kasvuprosentti 0,6 prosenttia liikevaihdossa oli maa- ja vesirakentamisen yrityksillä. Vielä viime vuoden vastaavana ajankohtana maa- ja vesirakentaminen lisääntyi 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän vuoden hidastunut kasvu on selitettävissä isojen infraprojektien kuten kehäradan ja osan valtatie seitsemän valmistumisesta moottoritieksi.

Myynnin määrä kasvoi

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kaikilla muilla toimialoilla paitsi maa- ja vesirakentamisessa kesä-elokuun aikana. Talonrakentamisen toimialalla myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 4,7 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa myynnin määrä väheni 1,1 prosenttia kesä-elokuun aikana.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus, Tilastokeskus kertoo. Tilaston tiedot lasketaan jokaisen julkistuksen yhteydessä uudelleen noin vuoden ajalta. Julkistuksen tiedot ovat ajallisesti vertailukelpoisia, joskin tuoreimmat tiedot voivat tarkentua aineiston täydentymisen vuoksi.

Tilastokeskuksen liikevaihtokuvaajissa on selvitetty Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutosten vaikutuksia. Selvitysten perusteella muutoksilla ei toistaiseksi ole havaittu olevan tilastotuotannon kannalta merkittäviä vaikutuksia yritysten arvonlisäveroraportoinnissa.

Kasvusuuntaus jatkuu

Rakennusteollisuus RT näkee myös rakentamisen suhdanteen myönteisenä ja odottaa rakentamisen kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia. Rakentaminen on saanut vauhtia muun talouden piristymisestä eikä talouskasvu ole enää yksin rakennusalan harteilla.

Talonrakentamisessa on uudistuotannossa noustu poikkeuksellisen korkealle tasolle, eikä äkkipudotus ole lähiaikoina todennäköinen ainakaan kasvukeskuksissa. Edessä on todennäköisesti pehmeä lasku, sillä kuluttajat kysyvät asuntoja sijoittajakysynnän vähentyessä, RT arvioi.

Korjausrakentamisessa kasvu on hieman hidastunut osin työvoimapulan vuoksi. Hallituksen ja suurimpien kaupunkien valmistelemat toimenpideohjelmat koulujen ja muiden julkisten palvelurakennusten tervehdyttämiseksi tuovat jatkossa töitä sekä korjaus- että uudisrakentamiseen.