paineilmakompressori

Paineilmakompressori on hartiapankkirakentajan ja alan ammattilaisen ehdoton perustyökalu. Sadalla eurolla saa jo pienen kompressorin ja siihen kierreletkun ja viimeistelynaulaimen. Yksi suosituimmista harrastajakokoluokan koneista on 24 litran säiliökoolla oleva paineilmakompressori, jolla runkonaulain vielä toimii pahemmin yskimättä normaalilla verkkovirralla ja 10 ampeerin hitaan sulakkeen takana.
Markkinoilla on kymmeniä tuotemerkkejä, mutta vain muutama peruskomponenttien valmistaja. Enin osa kompressorilohkoista, venttiileistä ja mittaristoista tulee Italiasta, mutta kokoonpano voi tapahtua Aasiassa.

Hintahaitari on valtavan laaja. Aivan samannäköiset koneet voivat maksaa 100?800 euroa. Erot löytyvät tekniikasta ja laadun tasosta. Hinta korreloi selvästi koneen laatua. Seuraavassa pyrimme selvittämään, mistä aloitteleva rakentaja voi siis lähteä liikkeelle.
Oleellista kompressorin valinnalle on tietää kompressorin tuottama ilmamäärä kuuden barin vastapaineella ja ilman vastapainetta. Sen perusteella voi arvioida, mitä työkaluja koneella voi ylipäänsä käyttää.

Tavallisesti 24 litran pullokoolla toimivat paineilmakompressorit yltävät 120?240 litran tuottoihin kuuden barin vastapaineella. Se riittää aivan hyvin noin sadan litran minuuttituotolla toimiville dyckert- ja hakasnaulaimille sekä useille runkonaulaimille, jotka tarvitsevat noin 190 litran tuoton minuutissa.

Jos työ on yhtäjaksoista ja työkalun ilmantarve ylittää 250 l/min, alkaa kompressori käydä taajaan. Kun ilmantarve lähentelee 300?400 litraa minuutissa, pitää painesäiliön täyttymistä odotella vähän väliä. Tällaisia työkaluja ovat mm. paineilmataltat ja erilaiset hiomakoneet.

Paine säädetään kiertämällä mittariston yhteydessä olevaa paineensäätönuppia myötäpäivään sen mukaan, kuinka paljon esimerkiksi naulaimeen tarvitaan iskuvoimaa. Mittaristo näyttää luotettavasti vallitsevan paineen. Pikkukoneen puhti riittää 6?8 barilla iskemään 90 mm:n runkonaulan kantaa myöten, mutta paineen alarajoilla kanta saattaa jäädä ylös.

Painekytkimen paine-ero on säädetty tehtaalla noin kahteen bariin, jotta kompressorista saadaan tasaista ilmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kone sammuu paineen noustessa kahdeksaan bariin ja käynnistyy sen laskiessa noin kuuteen bariin.
Kytkimen asetuksia ei saa muuttaa, sillä se voi vioittaa työkaluja ja aiheuttaa turvallisuusriskin ympäristölle. Yleensä työkalut on tehty 6?8 barin ja ruiskut 3?4 barin käyttöpaineelle.