Rakentamisen näkymät ovat ensi vuodelle mollivoittoiset. Kun kuluva vuosi on sujunut pelättyä paremmin, ottaa rakentaminen takapakkia ensi vuonna.

Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan rakentaminen vähenee kuluvana vuonna vain prosentin verran. Isompi pudotus on vasta edessäpäin, ja ensi vuonna rakentamisen ennakoidaan painuvan neljä prosenttia pakkaselle.

Ennen koronakriisiä käynnistettyjen hankkeiden suuri määrä, työmaiden pysyminen auki sekä koko talouteen kohdistuneet laajat elvytystoimet ovat kannatelleet rakentamista tänä vuonna. Kuluttajien asunnonostoaikeet nousivat kesällä ennätyksellisen korkeiksi.

Korjausrakentaminen palaa kasvu-uralle

Rakentaminen kokonaisuudessaan supistuu selvästi ensi vuonna, kun muiden toimialojen odotetaan kääntyvän kasvuun. Asuntorakentamista hidastaa rahoituksen kiristyminen.

Rakennusteollisuus RT arvioi, että tänä vuonna aloitetaan 35 000 asunnon rakentaminen, mikä on vajaa 10 prosenttia viimevuotista vähemmän. Ensi vuonna jäätäneen alle 31 000:een asuntoon, mikä alittaa vuosittaisen uusien asuntojen tarpeen. Asuntotuotanto pysyy kuitenkin pääkaupunkiseudulla korkealla tasolla.

Asuinrakennusten ja toimitilojen korjausrakentaminen on kärsinyt koronanpandemiasta johtuvista rajoituksista muuta rakentamista enemmän. Ensi vuonna asuntojen korjausrakentamisen kuitenkin uskotaan palaavan totutulle kasvu-uralle.