Rakentaminen on laskusuunnassa hankkeiden määrässä mitattuna, mutta rakentamisen aloitusten arvossa oli huhti-kesäkuussa 13 prosentin kasvua.

RPT Byggfaktan vuoden 2022 kolmatta neljännestä eli huhti-kesäkuuta koskevan rakentamisaloitusten raportin mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä aloitetaan rakennushankkeita 4,3 miljardin euron arvosta. Se on 13 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Korjausrakentamisen alkavien hankkeiden arvo nousee 4 prosenttia ja uudisrakentamisen 14 prosenttia. Hankkeiden määrää kuitenkin laskee: Korjausrakentaminen 8 prosenttia ja uudisrakentaminen 11 prosenttia.

Rakentaminen kärsii talouden epävarmuudesta

Alkuvuonna on rakennusaloitusten arvossa jääty jälkeen noin 2 miljardia euroa verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Talouden epävarmuus sekä materiaali- ja työvoimahankaluudet ovat siirtäneet hankkeiden aloittamisia.

”RPT Byggfaktan keräämien tietojen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että vuoden 2022 jälkimmäinen puolisko on alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna vuoden 2021 vastaavaa jaksoa vahvempi, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä sanoo.

”Markkinoilla oli nähtävissä ensimmäisen vuosipuoliskon lopuksi jo tasaantumista rakentamiseen vaikuttavissa muuttujissa, jotka kuluvan vuoden aikana ovat olleet melkoisessa turbulenssissa. Energian hinta jatkaa kuitenkin korkealla, ja sillä on luonnollisesti vaikutus kylmenevän syksyn markkinatilanteeseen”, Seppälä toteaa.

Lue lisää:

Rakentamisen näkymät synkkenevät: Materiaalien hinta voi nousta jopa 40 prosenttia