Puukerrostalojen rakentamista on vauhditettu vetoamalla mm. biotalouteen, ilmastonmuutokseen ja ekotehokkuuteen. Tulokset ovat kuitenkin olleet vaatimattomia. Puukerrostaloja nousee muutama, kun betonisten kerrostalojen aloituksia on vuosittain jopa tuhat.

Maahamme on vuoden 2016 loppuun mennessä valmistunut Puuinfon mukaan 52 puukerrostaloa. Niissä on yhteensä 1235 asuntoa ja lisäksi on tehty neljä puukerrostaloa toimistokäyttöön. Toimistotalot sijaitsevat Joensuussa, Espoossa ja Rovaniemellä. Asumiseen tarkoitettuja puukerrostaloja on tehty eri puolille maata, ja uusimpia kohteita on tullut Helsinkiin, Vantaalle, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään, Seinäjoelle, Ouluun ja Iin kuntaan.

Puurakentamiselle ladattiin suuria toiveita ja useat hallituksemme ovat tukeneet puun käyttöä erilaisilla ohjelmilla. Lopputulos ei kuitenkaan ole ollut sellainen, kuin kehittäjät ovat toivoneet. Puu on suurtekijä pienrakentamisessa kuten omakotitalojen ja kesämökkien pystytyksessä. Puukerrostaloissa markkinaosuus on jäänyt pieneksi, noin kuuteen prosenttiin, vaikka yritystä on ollut.

Suomalainen puukerrostalo tarkoittaa yli kaksi- ja korkeintaan kahdeksankerroksista rakennusta, jonka kantava runko ja julkisivut ovat pääosin puuta, paloluokka on P2. Paloturvallisuudesta huolehditaan mm. automaattisella sammutusjärjestelmällä, palokatkoilla, palosuojatuilla pintamateriaaleilla ja käyttämällä palosuojattuja maaleja. Nykyisin vaaditaan tuplavarmistusta eli sprinklausta ja puurakenteiden suojaverhoilua. Ministeriössä valmistellaan uudistusta, jossa toisesta vaatimuksesta voitaisiin luopua.

Betoniteollisuuden mielestä puukerrostalojen vähäinen rakentaminen johtuu siitä, ettei kysyntää ole. Rakentajat käyttävät mieluiten tuttua, toimivaa ja koeteltua betonirakennetta. Betonivalmistajat loivat kerrostaloille yhteisen rakennejärjestelmän jo viisikymmentä vuotta sitten. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaja voi hankkia betonielementit usealta valmistajalta. Ne sopivat toisiinsa. Puukerrostaloille yhteinen rakennejärjestelmä on vasta tulossa. Puuosista on tehty lisäkerroksia vanhoihin betonikerrostaloihin.