Keski-Euroopan maissa, muun muassa Saksassa, Sveitsissä ja Hollannissa rakennetaan paljon luonnonmukaisesti puhdistuvia vesialtaita. Niissä ei käytetä kemikaaleja, vaan vesi pakotetaan kiertoon, jonka aikana vesi imeytyy erilaisten maa-ainesten läpi sekä kasveja kasvavan altaan kautta hapettuen välillä ennen paluuta vesialtaaseen.
Suomeen idean tämäntyyppisistä altaista toi maisemasuunnittelija Eva Wuite, joka on suunnitellut molemmat kuvien altaat.

luonnonmukaisesti toimiva uima-allas

Puhdistavan kasvillisuusalueen tulee olla noin neljänneksen kokoinen uima-altaan vesipinnasta.

Vedenpuhdistuksen periaate

Luonnonmukaisen uima-altaan rakentamisessa on muutama perusperiaate. Kasvillisuusalueen tulee olla kooltaan noin neljännes vesialueesta. Vesi imetään uima-altaasta UV-valon kautta viereen rakennetun, erilaisia maa-aineksia sisältävän kuopan pohjalle.

Pohjalta vesi nousee ylös substraatti- ja kiviaineskerrosten läpi ylös. Näitä kerroksia on kaksi-kolme kumpaakin. Näiden välissä on kerroksia erottava kookosmattoverkko. Ylimpänä on koreissa zeoliittia, mikä puhdistaa vedestä ureaa ja ammoniakkia. UV-valo hajottaa levää. Suodatinkerroksessa on myös hapetinkivi. Kiveä vasten ohjataan kompressorin avulla paineella ilmaa, jolloin ilma hajoaa pieniksi kupliksi vedessä ja hapettaa vettä.

Zeoliitti vaihdetaan kahden-kolmen vuoden välein. Muita kerroksia ei tarvitse vaihtaa. Maakuopan pohjalle jätetään tyhjä tila, johon vedestä erottuva sakka keräytyy. Sakka imetään pois tarvittaessa. Maa-ainesten ja zeoliittin läpi kuljettuaan vesi virtaa kasvillisuutta sisältävän altaan kautta varsinaiseen altaaseen. Veden kulkua ohjataan altaiden välissä olevalla padolla. Kasvit puhdistavat vettä.

Jokainen allas on yksilöllinen, siksi veden puhdistumista on seurattava. Puhdistumistehoa säädetään kiertoaikaa säätämällä. Näissä kahdessa rakennetussa uima-altaassa on riittänyt, kun vesi kiertää kolme, neljä tuntia vuorokaudessa. Kierto säädetään ajastimella.

Kiertomäärään vaikuttaa altaan käytön lisäksi ympäristö. Jos altaan lähistöllä on havukasveja tai lehtipuita, kiertoa tarvitaan enemmän. Altaisiin kannattaa joka tapauksessa asentaa altaan imupuolelle ritilät, joihin myös havunneulaset jäävät.

itsestäänpuhdistuvan luonnonuima-alataan kasvillisuus

Altaassa kasvaa muun muassa siperiankurjenmiekkaa, sarjarimpeä, ruokohelpeä ja rannalla rantakukkaa.

Kaksi erilaista allasta

Nummelaan rakennettiin uusi allas. Se on perustettu rakentamalla allas betonikivistä, allaskumi jäi kivien alle ja taakse. Lohjan allas on uudelleen rakennettu allas. Paikassa oli ennestään maakuoppa-allas, joka tässä yhteydessä imettiin tyhjäksi ja muovailtiin maamassoilla uudelleen.

Molemmissa kohteissa on todettu, että allasta varten tarvittavan teknisen tilan pitää olla kosteudesta eristetty. Ohjauksessa ja käytössä tarvittavien sähkölaitteiden pitää myös olla suojattu kosteudelta.

Lohjan kohteessa ongelmaksi koitui korkealla oleva pohjavesi, joka nosti ensimmäisen talven aikana altaan pohjalla olevan allaskumin ylös. Tämän takia kumin alle piti kaivaa vettä keräävä kaivo, josta vesi imetään pumpun avulla pois.

”Uima-altaan alle tulee asentaa salaojitus, jotta allaskumi pysyy paikoillaan”, kertoo toimitusjohtaja Niko Lindfors ViherMali Oy:stä.

”Asensimme molempiin altaisiin tuplakumin. Kaksi kumia on edullisempaa kuin rikkoutuneen kumin korjaaminen. Altaan muotoiluun käytimme hiekkaa. Murskekerroksissa suodatinkentässä käytimme toisessa kohteessa 16–32 kokoluokan murskattua kiveä, toisessa saman kokoluokan singeliä. Kiviaineksen tulee olla seulottua niin, että se ei sisällä nolla-ainesta.”

”Kasvit on istutettu koreissa, mutta ne voi istuttaa myös kivien koloihin. Kasvualustana käytimme kaupasta saatavaa vesikasvimultaa.”

Altaiden vettä ei tarvitse vaihtaa, ja vesi voi olla altaassa talven yli. Kokemukset pienten alkuhankaluuksien jälkeen ovat myönteiset ja yritys uskaltaa rakentaa vastaavia altaita myös jatkossa.

Uima-altaan vettä ei voi lämmittää jatkuvasti, koska kasvien luontainen kasvurytmi häiriintyisi. Teoriassa vettä voisi lämmittää kesäkaudella. Kertainvestointina uima-allas on melko arvokas, mutta jos kustannusta vertaa kesämökin hankintaan, monilla paikkakunnilla samalla summalla saa vasta rantatontin.

Lue lisää uima-altaan rakentamisesta pihaan TM Rakennusmaailman jutusta.

 

Taustatietoa

■ Uima-altaiden suunnittelu Eva Wuite, Maisemasuunnittelu ForSeasons Oy
■ Rakentaminen ViherMali Oy
■ Nummelan altaan koko noin 44 neliötä, syvyys 1–2 m
■ Lohjan altaan koko yli 100 neliötä, syvyys noin 2 m
■ Tämäntyyppisten altaiden kustannukset riippuen maanrakennus- ja massatarpeista ovat noin 30 000–70 000 euroa
■ Molemmissa altaissa on veden puhdistuksessa varajärjestelmänä hiekkasuodatin. Sen avulla vesi saadaan tarvittaessa puhdistettua nopeasti. Varajärjestelmä ei ole pakollinen.