Rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään uusilla ratkaisuilla, kuten maalämmön hyödyntämisellä jo rakennusaikana.

Rakennusteollisuuden aiheuttamat päästöt ovat mittavat. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 rakentamisen hiilidioksidi- eli CO2e-päästöt Suomessa olivat 1 542 892 tonnia, mikä vastaa noin 275 000 automatkaa maailman ympäri.

Ilmastonmuutospaneelin (IPCC) vuonna 2018 julkaiseman erityisraportin tavoite ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle puoleentoista asteeseen edellyttää, että hiilidioksidipäästöjä leikataan 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

”Tätä tilannetta korjaamaan perustimme jokin aika sitten uuden yhtiön, Raksystems Climate Solutions Oy:n. Tarjoamme markkinoille täysin uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla optimoimme rakennusaikaiset tuotanto-olosuhteet CO2-päästöjä ja energiaa merkittävästi säästäen rakennuksen hyvinvointia unohtamatta”, kertoo Raksystems Groupin toimitusjohtaja Marko Malmivaara.

Geolo-maalämpöenergia leikkaa hiilidioksidipäästöjä

Uusi Geolo-kokonaisratkaisu mahdollistaa maalämmön hyödyntämisen uusien teknisten ratkaisujen avulla jo rakennusaikana. Kun tuotanto-olosuhteet optimoidaan sekä uusiutuvaa hiilineutraalia maalämpöenergiaa hyödynnetään uuden suojatun teknologian avulla jo rakennusaikana, voidaan tähdätä merkittäviin säästöihin päästöissä.

”Ratkaisun avulla voidaan saavuttaa samanaikaisesti huomattavia kustannussäästöjä, mutta ennen kaikkea erittäin merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöissä ja jopa täysin päästötön lopputulos”, Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutions Oy:n toimitusjohtaja kertoo.

Uuden maalämpöä hyödyntävän energiaratkaisun avulla olosuhteita voidaan optimoida ympäri vuoden. Kesällä kohde viilenee maalämpökentän latautuessa lämpöenergialla, jolloin tuotantoa on mahdollista tehdostaa ja taata asennettaville materiaaleille ja rakenteille tasaisesti oikeat olosuhteet vuodenajasta huolimatta.

Rakennuskohteen seurantaa etänä

Erillinen ratkaisu tuodaan kohteeseen rakentamisen ajaksi, joten kiinteistöön jäävä tekniikka on loppukäyttäjälle uutta ja maalämpökentän toimivuus suunnitellun elinkaaren ajaksi varmennettu.

”Loppujen lopuksi vain juurisyiden korjaamisella on vaikutusta lopputulokseen, ja tähän pääsemme vahvalla ammattitaidolla toteutetulla suunnittelulla uutta Geolo-ratkaisukokonaisuuttamme täysimääräisesti hyödyntäen”, Vanhanen jatkaa.

Hankkeen yhteistyökumppaneina Raksystems Climate Solutions Oy:llä ovat Rototec Oy, Konsulttitoimisto Enersys Oy sekä El-Björn Oy.

”Geolo-työmaajärjestelmän avulla rakennuskohteen ilmankosteutta ja lämpötilaa voidaan suunnitellusti seurata, hallita ja ohjata etänä, ja näin välttyä ikäviltä yllätyksiltä nopeatahtisen rakentamisen aikana. Käytössämme oleva lämmityskalusto mahdollistaa energian optimaalisen käytön, mikä laskee omalta osaltaan CO2-päästöjä merkittävästi. Oikean olosuhteen merkitys rakentamisessa on ollut vahvasti esillä viimeaikaisissa tutkimuksissa ja keskusteluissa”,  El-Björn Oy:n maajohtaja Michael Thors kertoo.

Lue lisää:

Betonirakentamisen päästöjen vähentämiseen etsitään ratkaisuja