Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma sekä esitys uudeksi jätelaiksi tavoittelevat jätteen kierrättämisen kasvua ja määrän vähentämistä. Tavoitteet ja toimet jätehuollolle ja jätteen synnyn ehkäisylle on tehty vuoteen 2023 saakka.

Erityisesti rakentamisen jätteen, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, yhdyskuntajätteen ja biohajoavan jätteen kierrätystä tullaan ympäristöministeriön antaman esityksen mukaan lisäämään. Lisäksi tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä edistetään sekä jätteen määrää vähennetään. Esimerkiksi ruokahävikki halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Jätesuunnitelman päätavoitteet ovat rakentamisen jätteiden, biohajoavan jätteen, yhdyskuntajätteen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun määrän vähentämisessä sekä kierrätyksen edistämisessä. Tavoitteena on saada esimerkiksi yhdyskuntajätteen kierrätys 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, kun kierrätysaste on tällä hetkellä 40 prosenttia. Lisäksi sen sisältämästä biojätteestä tavoitellaan 60 prosentin kierrätysosuutta.

Lajittelumahdollisuuksia parannettava

Jotta tavoitteet saavutetaan, esitetään jätesuunnitelmassatoimia lajittelumahdollisuuksien parantamiseksi. Erilliskeräystä tullaan lisäämään asettamalla yrityksille ja kunnille velvoitteita biojätteen, paperin, kartongin, lasin, metallin ja muovin keräykselle.  Myös tekstiilijätteen erilliskeräyksen mahdollisuutta tullaan selvittämään uuden jätedirektiiviluonnoksen mukaisesti.

Rakentamisessa syntyy kaivannaisteollisuuden jälkeen eniten jätettä. Rakentamisen jätemäärää tavoitellaan vähennettäväksi muun muassa tehostamalla rakennusmateriaalien käyttöä.  Lisäksi rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisaste nostetaan 70 prosenttiin. Tätä edistetään esimerkiksi sähköisellä rakennusjäteilmoituksella sekä vapaaehtoisilla sopimuksilla valtion ja eri toimialojen yritysten kesken.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat harvinaiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit halutaan saada tehokkaammin talteen ja kiertoon. Haitallisten aineiden saamista pois kierrosta on myös tehostettava.