Rakennusalan suhdanneryhmä Raksu arvioi koko rakentamisen tuotannon kasvavan tänä vuonna yli kolmen ja vielä ensi vuonnakin muutaman prosentin luokkaa. Tänä vuonna aloitettaneen 40 000 asunnon rakentaminen, ja ensi vuonna muutama tuhat vähemmän.

Maamme talous on suhdanneryhmän mukaan hyvässä vauhdissa, ja samoin rakentaminen. Erityisesti kerrostalorakentaminen on vilkasta. Asuntorakentaminen nostaa uudistalorakentamisen määrää ja pitää sitä yllä ensi vuoden jälkipuoliskolle. Metsäteollisuuden suurhankkeet voivat nostaa rakentamisen aloituksia loppuvuodesta 2018.

Kuluttajien rooli nousee omistusasuntojen markkinoilla. Ihmiset ostavat ja vaihtavat asuntoja, patoutunutta kysyntää on alalla ollut jonkin aikaa. Kun omaan talouteen ja työpaikan pysyvyyteen uskotaan, asuntoon uskalletaan investoida. Suhdanneryhmän mukaan sijoittajien rooli puolestaan laskee.

Julkisen sektorin rakennushankkeet kuten koulut, päiväkodit ja julkiset laitokset ovat olleet rakentamisessa merkittävässä roolissa viime vuosina. Nyt niiden rakentamisen odotetaan vähenevän. Korjausrakentamisen suhdanneryhmä arvioi kasvavan kaksi prosenttia tänä ja myös ensi vuonna.

Työllisyyttä ja koulutusta

Rakentaminen työllistää suhdanneryhmän mukaan noin 180 000 henkilöä. Heistä toimihenkilöitä on noin 39 000 ja työntekijöitä lähes 93 000. Suunnittelu- ja konsultointialalla työskentelee yli 50 000 henkilöä. Kokonaisuudessaan kiinteistö- ja rakennusalalla työskentelee yli puoli miljoonaa henkilöä.

Rakennusalalle kouluttaudutaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Työmaatehtäviin valmistaudutaan usein menemällä peruskoulun jälkeen ammattikouluun opiskelemaan rakennusalan, talotekniikan tai pintakäsittelyalan perustutkinto. Alalle tulevien opiskelijoiden määrä kääntyi loivaan nousuun vuonna 2014.

Maassamme voi suorittaa 16 ammattikorkeakoulussa rakennusalan korkeakoulututkinto kuten rakennusmestarin, rakennusarkkitehdin tai insinöörin oppiarvo. Aloituspaikkoja oli tänä vuonna 2102, ja luvussa on mukana myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon paikat. Alan osaajista ja erityisesti kokeneista rakennusmestareista on pulaa.

Rakentamista ja arkkitehtuuria voi opiskella Aalto-yliopistossa Espoossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja tulevaisuudessa myös Oulun yliopistossa. Yliopistoissa on aloituspaikkoja 572, ja vuosittain valmistuu rakennusalan diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja keskimäärin 320. Oulun yliopisto sai oikeuden aloittaa korkeimman rakennusalan opetuksen vuonna 2018.

Rakentaminen merkittävä toimiala

Raksu antoi katsauksessaan joitain suosituksia alalle. Sen mukaan kustannuskehitys tulee pitää maltillisena, valtion tukemassa ARA-tuotannossa hintakehitykseen tulee kiinnittää huomiota ja rakennusala on varsin merkittävä toimiala ja sen osaamistarpeet tulee turvata mm. opetuksen määrällä ja laadulla. Muuntokoulutusta tulee lisätä ja ulkomaalaiset opiskelijat saatava sitoutumaan työmarkkinoillemme.

Tontteja tulee saada markkinoille lisää, uusien hankkeiden määrää ja paikkaa tulee miettiä, taloyhtiöiden yhtiölainojen määrää kannattaa arvioida, korkotukijärjestelmä on uudistettava, maankäyttö- ja rakennuslaki kaipaa myös tarkastelua ja tarvittavissa kohdin uudistusta.

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksu arvioi talorakentamisen, infrastruktuurin ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia. Ryhmän puheenjohtajana toimii Sari Sontag valtiovarainministeriöstä.